Skip to content

Lidé v PORRu

Lidé u PORRu jsou tak různorodí jako samo stavebnictví.

Čerství absolventi, kolegové v dělnických profesích, expertky a experti z technické i ekonomické oblasti: u nás pracují ženy a muži nejrůznějšího věku zastupující více než 70 národů, vyznávající různá náboženství a mající jediný cíl: společně chceme inteligentním stavěním spojovat lidi.