Skip to content

Personální rozvoj

Je pro Vás důležitý Váš další rozvoj? Pro nás také.

Naše stavební činnost je především o lidech. Jen s motivovanými, zanícenými a dobře kvalifikovanými zaměstnanci můžeme obstát v mezinárodní konkurenci a patřit k nejlepším. Personální rozvoj proto hraje v PORRu důležitou roli.  

Personální rozvoj.

V PORRu podporujeme individuální potenciál a sázíme na rozmanitost. Nabízíme pro každého něco: semináře a tréninky zaměřené na praxi i školení individuálního rozvoje zaměstnanců. Ať už se jedná o Vaši odbornou kariéru, nebo cestu na vedoucí pozici, můžete v nás vidět svého strategického partnera. 

Náš program personálního rozvoje se věnuje dvěma oblastem: vzdělávání a dalšímu rozvoji odborných znalostí na jedné straně a osobnostnímu rozvoji na straně druhé.