Skip to content

Práce v PORRu

Šest důvodů, které mluví ve prospěch PORRu jako zaměstnavatele.

Podnikavost Protože si vážíme dobře odvedené práce a podporujeme podnikatelské myšlení.
Inovativní síla Protože se orientujeme na budoucnost a originální myšlenky se u nás stávají realitou.
Mezinárodní působnost Protože jsme aktivní na zajímavých trzích a spolupracujeme s lidmi z více než 70 zemí.
Týmová síla. Protože potenciál každého jednotlivce se může správně rozvíjet teprve v týmu. A my držíme spolu.
Rozpoznání hodnoty. Protože na našich PORRačkách a PORRácích nám záleží a staráme se o ně.
Spolehlivost. Protože naše slovo platí.

Nový pracovní svět.

Pracovat pro PORR je jiné. Jsme dynamický, inovativní a mezinárodně orientovaný podnik. Multikulturní rozmanitost vidíme jako velkou šanci a podstatnou součást podnikové kultury. Všechny naše aktivity se proto nesou ve znamení rovnoprávnosti a respektu. Považujeme každou zaměstnankyni a každého zaměstnance za důležitého nositele našeho společného úspěchu. Vnímáme nás jako rodinu, ve které se očekává výkon a ve které se na oplátku staráme o každou PORRačku a každého PORRáka. Bezpečnost našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou.

Co můžete u PORRu očekávat?

Nový pracovní svět.

Vybavili jsme naše kanceláře a pracovní místa dle nejnovějších poznatků, abychom optimalizovali podmínky pro naši každodenní práci. Nový pracovní svět přináší četná vylepšení v oblasti transparentnosti, komunikace a efektivity – což je výhodou pro každou PORRačku a PORRáka, ale také pro celý tým.

Možnosti dalšího vzdělávání.

Cíleně zaměřené možnosti vzdělávání a dalšího rozvoje Vás podporují na Vaší individuální kariérní cestě a při osobním rozvoji.

Zdraví a bezpečnost.

Bezpečnost a zdraví našich zaměstnankyň a zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou. Zavedli jsme v podniku programy, které mají zajistit na všech stavbách bezpečné pracovní prostředí a pomáhají předcházet úrazům.