Skip to content
Informace pro tisk

Na základě analýzy řízení společnosti podle kritérií ESG Prime Rating hraje PORR nejvyšší ligu

Vídeň, 28.07.2021 – PORR jako druhý největší stavební koncern v Rakousku se v oblasti hodnocení trvale udržitelného rozvoje podle mezinárodní ratingové agentury ISS ESG posunul na špičku ve svém oboru. Hodnocením „C+” a zařazením do kategorie „Prime“ zaujal podnik vynikající pozici. Společnost PORR se stala nejudržitelnějším stavebním podnikem na svých domácích trzích, především v Rakousku a v Německu.

„Společnost PORR prokázala velmi příznivou bilanci podle kritérií ESG. Toto hodnocení je toho nejlepším dokladem“, uvedl PORR CEO, Karl-Heinz Strauss. „Tímto ratingem jsme udělali obrovský skok v hodnocení podle těchto kritérií a stanuli jsme díky němu na špičce v našem oboru a na našich domácích trzích“.

Podniky zařazené podle hodnocení ISS do kategorie „Prime“ jsou ve svém oboru lídry v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V rámci ratingu ESG stanovuje společnost ISS více než 100 kritérií, specifických pro daný obor, vycházejících ze tří základních pilířů ESG: E - ekologie (Environmental), S - sociální odpovědnost (Social) a G - odpovědné řízení podniku (Governance). Při hodnocení se zároveň zohledňují rizika a příležitosti (šance) podniku na základě klíčových problémů (Key Issues) příslušného oboru.

PORR – evropský šampion v ESG ve svém oboru

Kritéria ESG se stávají významnou hnací silou pro investice zákazníků a investorů. V oblasti trvalé udržitelnosti si PORR stanovil ambiciózní a jasné cíle a krok za krokem pracuje na jejich transparentnosti. Získáním statusu „Prime“ od ISS se PORR stal na domácích trzích nejlépe hodnoceným podnikem podle kritérií ESG ve svém oboru.

Stavebnictví má s ohledem na vysokou spotřebu energií a zdrojů velmi různorodý vliv na společnost a životní prostředí a vyžaduje globální myšlení orientované na budoucnost. Abychom dokázali skutečně udržitelně stavět, je nezbytné uvažovat komplexně a orientovat se na životnost staveb. Z dlouhodobého hlediska se tedy neobejdeme bez řešení problémů, jako je energetická účinnost, přechod na obnovitelné zdroje energie, zvyšování efektivity, ozeleňování střech, odpovědné zajišťování zdrojů, certifikační systémy a udržitelné dodavatelské řetězce.

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.