Skip to content

Koncernové zprávy

Pro celou skupinu PORR a tedy i pro naši společnost je otevřenost a transparentnost komunikace nezbytným předpokladem úspěchu. Obojí je součástí naší firemní filozofie a našeho stylu řízení.  Výroční zprávy koncernu, ale i aktualizované informace o našich číslech najdete v kompaktním shrnutí na webových stránkách skupiny PORR.