Skip to content
Novinky

Přeložka Hradební stoky

V rámci projektu Florenc Gate bylo nutné přeložit tzv. Hradební stoku. Tato odvádí srážkové vody z části centra Prahy.

PORR CZ Hradebni stoka 002

Jelikož je stoka uložena ve velké hloubce, rozhodli jsme se v PORR a.s. pro použití bezvýkopové technologie, tak zvané štítování. Zásadní výhodou této technologie je v každém případě bezpečnost. Štít je totiž odtlačován od čela již zhotoveného ostění a razicí práce probíhají uvnitř štítu a tím pod jeho ochranou.  

Po vyhloubení 10,5 metru hluboké startovací šachty TŠ1 a přípravě vodicích prvků na dně šachty, které zajišťují správné výškové a směrové vedení ražby, jsme 11. října 2019 na stavbu dovezli a následně osadili razicí štít. Štít světlého průřezu 2,56 m o hmotnosti 16 t jsme kvůli minimálnímu záboru stavby spustili do šachty přímo ze silnice jeřábem.

Celá operace netrvala déle než 3 hodiny. Momentálně již probíhá ražba nového úseku Hradební stoky, který bude mít po dokončení délku necelých 70 m.

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Milena IovevaMluvčí koncernu