Skip to content

Řadové rodinné domy Zbraslav

Foto: Häuserreihe mit Lärchenfassade; Blick aus dem Garten
Data a fakta
Firma PORR a.s.
ZadavatelDOB Invest a.s.
Město/ZeměPraha - Česká republika
Druh projektu Bytová výstavba
Doba výstavby07.2011 - 06.2012

Řadové rodinné domy v klidném prostředí

Projekt zahrnuje novostavbu deseti řadových rodinných domků včetně napojení na infrastrukturu v pražské čtvrti Zbraslav. Vzhledem k charakteru stavby a inženýrskogeologickým poměrům byly domy založeny na základových pasech z prostého betonu. V místech u domu č. 9 padá terén prudce dolů, proto zde bylo provedeno založení na železobetonových základových pasech.

 

Z akustických důvodů byly veškeré svislé konstrukce provedeny buď jako zdivo z vápenopískových cihel, nebo jako železobetonové monolitické. Do dřevěných venkovních výplní otvorů byla použita izolační trojskla. Domy jsou opatřeny venkovními předokenními hliníkovými žaluziemi. Venkovní fasáda stěn objektu v přízemí byla realizována jako kontaktní zateplovací systém s vyztuženou vrstvou. Fasáda ve prvním poschodí pak byla obložena modřínovými obkladovými palubkami světlého odstínu o tloušťce 19 mm. Střecha nad prvním poschodím a nad garáží v přízemí je jednoplášťová plochá s minimálními spády. Teplá užitková voda a podlahové vytápění jsou zajišťovány pomocí tepelných čerpadel umístěných před každým domem. 

Na západní hranici pozemku směrem k hlavní komunikaci byla postavena celkem 4 m vysoká protihluková stěna s 1 m vysokými prefabrikovanými díly s povrchem z pohledového betonu. Horní část protihlukové stěny byla vyplněna tabulemi z plexiskla.