Skip to content

Vodní dílo Šance – drenážní štola v Ostravici.

Foto: úsek štoly se stříkaným betonem a kompozitními sítěmi; uprostřed podlahy kovová mřížka v podélném směru; zářivky na stropě
Data a fakta
Firma PORR a.s.
ZadavatelPovodí Odry, státní podnik
Město/ZeměStaré Hamry - Česká republika
Druh projektu Vodohospodářské stavby
Doba výstavby10.2012 - 09.2013

Moderní stavební materiály zajistí odolnost.

Výstavba drenážní štoly byla zásadním opatřením, aby byla zajištěna bezpečnost provozu Vodního díla Šance. Konkrétně se jednalo o odvod podzemních vod, která sestupovala ze sousedního svahu do prostoru sypané hráze vodního díla. Tím vznikalo riziko poškození těsnicího jádra přehrady.

V době svého vzniku v roce 1968 patřilo vodní dílo Šance s výškou své sypané hráze okolo 65 m k nejvyšším v zemi. Dnes zásobuje jako jeden z hlavních zdrojů průmyslové oblasti měst Ostrava a Karviná pitnou a užitkovou vodou. Zároveň slouží jako ochrana před povodněmi a reguluje stav vody řeky Ostravice pod přehradou.

Ražba štoly, která byla Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků zvolena Stavbou roku 2014, probíhala ve velmi obtížných hydrogeologických podmínkách pod hladinou spodní vody. Tak byla drenážní štola v úseku dlouhém 50 m ražena v nestabilních svahových sutích, zatímco ostatní úseky byly raženy ve skalním prostředí pomocí trhacích prací.

Ve velké míře byly využity moderní stavební materiály, například klasické ocelové sítě a svorníky byly nahrazeny ve velkém sklolaminátovou výztuží a kotvicími elementy. Dále byly provedeny pochozí a lezné konstrukce z kompozitních materiálů. Tyto materiály s dlouholetou životností zajišťují požadovanou stabilitu štoly, která je permanentně vystavována působení podzemní vody.