Skip to content

Strategie

Inteligentní růst pro trvalý úspěch.

PORR cíleně sází na svou klíčovou odbornost, stavebnictví: zaměřujeme se přímo na výsledek, nikoli na objem produkce. Toto pro nás znamená inteligentní růst

Na základě naší důsledné strategie růstu jsme si během posledních let vybudovali své zřetelné postavení na trhu. Také díky spolupráci s odborným personálem v rámci celé skupiny PORR můžeme svým klientkám a klientům nabízet komplexní služby – od pozemních staveb přes dopravní a inženýrské stavby až po speciální zakládání.   

Podporujeme podnikatelské jednání a týmovou spolupráci. Kromě toho jsou hlavními faktory našeho úspěchu jasné přidělení odpovědností, štíhlé flexibilní struktury, transparentní vedení a rychlé rozhodovací procesy. A zabýváme se intenzivně tématy budoucnosti v oboru stavebnictví: digitalizací a inovacemi. To z nás dělá dynamickou společnost se silným potenciálem k růstu

Digitalizace: PORR na cestě ke stavbě bez zbytečných papírů.

Digitalizace se nezastaví ani před stavebním průmyslem. V PORRu jsme díky digitalizaci ve výhodné pozici a chceme v této oblasti nadále budovat své postavení na trhu. 

Již několik let se intenzivně věnujeme tématům jako je digitalizace, Building Information Modeling (BIM), stavba bez zbytečných papírů a nový pracovní svět. Proč? Díky technologiím reflektujícím současný vývoj můžeme realizovat naše stavby rychleji, efektivněji, výhodněji a především transparentně.

Pod heslem Roadmap 2020 právě probíhá v rámci celého koncernu PORR rozsáhlý projekt optimalizace procesů. V budoucnu budou veškeré procesy v PORRu v maximální míře digitalizovány, z větší části budeme fungovat bezpapírově a tím také efektivněji. Tak můžeme naše zdroje využívat ještě cíleněji pro náš hlavní obor činnosti.

Inovace jsou u nás všudypřítomné.

Rozdíl je v inovacích. Ty tvoří konkurenční výhodu. V PORRu hrají inovace už od počátku hlavní roli: již od začátku 20. století vedly vynálezy inženýra a zakladatele našeho koncernu – Arthura Porra – k významnému průlomu v oblasti betonářství. 

Dnes je inovativní smýšlení v PORRu všudypřítomné a pohání nás každý den: každá PORRačka, každý PORRák je odpovědný za inovace. Jejich nové nápady a kreativní koncepty dobře vyzbrojují PORR pro budoucnost. Proto jsme v PORRu vytvořili centrální kontaktní místo: oddělení „Management technologií a inovací“. Nabízí našim zaměstnancům podporu a poradenství v operativních oblastech.

Digitální stavba: V projektování již realita

U nás v PORRu nepřemýšlíme díky BiMu jen trojdimenzionálně. Mezitím jsme přešli na 5D projekční systém: čtvrtou dimenzí zahrnujeme aspekt času, pátou náklady. To přináší úsporu nákladů, minimalizaci chyb, kratší fázi rozhodování a lepší tok informací. Z toho profitují všichni, kdo se na projektu podílí: naši zákazníci, naši partneři – a samozřejmě i my sami. 

Již dnes vidíme, že investovat do budoucnosti se vyplatí.