Skip to content

Vedení společnosti

Angažované týmy zaručují náš úspěch.

Podporujeme podnikatelské jednání a týmovou spolupráci. Kromě toho jsou hlavními faktory našeho úspěchu jasné přidělení odpovědností, štíhlé flexibilní struktury, transparentní vedení a rychlé rozhodovací procesy. Díky našemu vedení, které všechny zaměstnance motivuje k aktivnímu zapojení do formování našeho PORRu, jsme vybaveni pro budoucnost nejlepším možným způsobem.

   

Antonín Daňa, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií v oboru „Stavba, údržba a rekonstrukce pozemních komunikací a mostů“ na Vysoké škole dopravní v Žilině,  zahájil Antonín Daňa svůj profesní život jako mistr závodu v PSVS, dnešním PORR a.s.. Následovaly pozice technicko-výrobního zástupce ředitele závodu, ředitele závodu, výrobního ředitele a místopředsedy představenstva až po předsedu představenstva PSVS. Od roku 2012 odpovídá Antonín Daňa jako člen představenstva PORR a.s. za oblast dopravních staveb.

Josef Husar, člen představenstva PORR a.s.

Po zakončení ekonomických studií začal Josef Husar svou profesní kariéru jako zástupce hlavního účetního ve středně velké rakouské stavební firmě. Později se vypracoval na ekonomického vedoucího pracovních skupin a dceřiných společností v Rakousku a Maďarsku.  V roce 1991 převzal Josef Husar ekonomické vedení společnosti Alpine & Co GmbH, kde působil až do roku 2012 jako zástupce jednatele pro Alpine Bau GmbH v oblasti Infrastruktura Rakousko a mezinárodní a jednatel pro různé dceřiné společnosti v Německu, Polsku, České republice a na Slovensku. Od roku 2013 působí Josef Husar u PORRu, v roce 2014 byl jmenován členem představenstva.

„Odpovědnost, spolehlivost, transparentnost a týmový duch zaručují PORRu úspěch. Jsme kompetentním partnerem pro své klientky a klienty, a nejlepším místem k práci pro naše zaměstnankyně a zaměstnance.“

Dušan Čížek, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií zahájil Dušan Čížek svou profesní kariéru v bankovním sektoru. V roce 1998 přešel do zpracovatelského průmyslu, kde působil nejprve jako finanční ředitel a následně generální ředitel u nadnárodních společností. V roce 2007 se stal generálním ředitelem stavební společnost BAK a.s. Od června 2018 odpovídá Dušan Čížek jako člen představenstva PORR a.s. za oblast pozemních staveb.