Skip to content

Vedení společnosti

Angažované týmy zaručují náš úspěch.

Podporujeme podnikatelské jednání a týmovou spolupráci. Kromě toho jsou hlavními faktory našeho úspěchu jasné přidělení odpovědností, štíhlé flexibilní struktury, transparentní vedení a rychlé rozhodovací procesy. Díky našemu vedení, které všechny zaměstnance motivuje k aktivnímu zapojení do formování našeho PORRu, jsme vybaveni pro budoucnost nejlepším možným způsobem.

Klaus Bleckenwegner, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studia stavebního inženýrství na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci zahájil Klaus Bleckenwegner svou kariéru v mezinárodní stavební skupině, ve které prošel všemi fázemi od stavbyvedoucího a vedoucího projektu až po vedoucího oddělení. Získal také mnoho mezinárodních zkušeností.
V roce 2009 převzal v PORRu řízení významného infrastrukturního projektu v Rumunsku. V roce 2011 byl jmenován generálním ředitelem PORR Rumunsko. Během jeho působení se PORR stal předním poskytovatelem komplexních služeb v Rumunsku. Od roku 2020 je generálním ředitelem v několika národních organizacích PORRu a odpovídá za region střední a východní Evropy.
Klaus Bleckenwegner přináší průkopnického ducha orientovaného na budoucnost, mnoho zkušeností s organizačním a týmovým rozvojem a nepopiratelnou vášeň pro vůdcovství a inovace.

Dušan Čížek, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií zahájil Dušan Čížek svou profesní kariéru v bankovním sektoru. V roce 1998 přešel do zpracovatelského průmyslu, kde působil nejprve jako finanční ředitel a následně generální ředitel u nadnárodních společností. V roce 2007 se stal generálním ředitelem stavební společnosti BAK a.s. Od června 2018 odpovídá Dušan Čížek jako člen představenstva PORR a.s. za oblast pozemních staveb.

Antonín Daňa, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií v oboru „Stavba, údržba a rekonstrukce pozemních komunikací a mostů“ na Vysoké škole dopravní v Žilině,  zahájil Antonín Daňa svůj profesní život jako mistr závodu v PSVS, dnešním PORR a.s.. Následovaly pozice technicko-výrobního zástupce ředitele závodu, ředitele závodu, výrobního ředitele a místopředsedy představenstva až po předsedu představenstva PSVS. Od roku 2012 odpovídá Antonín Daňa jako člen představenstva PORR a.s. za oblast dopravních staveb.

Martin Hanáček, člen představenstva PORR a.s.

Ekonomický sektor zaštiťuje Martin Hanáček, absolvent Ekonomické univerzity v Bratislavě, absolvent ACCA a držitel titulu MBA z IE Univerzity v Madridu. Profesní dráhu nastartoval jako auditor a poradce na prodeje a akvizice v PWC. Následovaly senior management pozice v nadnárodních a veřejně obchodovaných koncernech v papírenském a chemickém průmyslu. Zde nabyl značné zkušenosti a kompetence díky úspěšnému řízení finanční agendy v globálním kontextu. PORR těží z jeho rozsáhlých odborných znalostí, získaných v průběhu jeho mezinárodní kariéry.

Pavel Zuzula, člen představenstva PORR a.s.

Pavel Zuzula vystudoval Stavební fakultu na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Svoji profesionální kariéru úspěšně odstartoval jako stavbyvedoucí v zahraničí. Následujících devět let získával odborné zkušenosti po celém světě v projektovém managementu japonského stavebního giganta. Působil v mezinárodních společnostech doma na Slovensku, v Bulharsku, na Srí Lance i v Kataru. Od roku 2019 zastává pozici jednatele společnosti PORR    s.r.o. na Slovensku. Od února 2021 převzal Pavel Zuzula jako člen představenstva PORR a.s. vedení za oblast velkých  projektů.