Skip to content

Vedení společnosti

Angažované týmy zaručují náš úspěch.

Podporujeme podnikatelské jednání a týmovou spolupráci. Kromě toho jsou hlavními faktory našeho úspěchu jasné přidělení odpovědností, štíhlé flexibilní struktury, transparentní vedení a rychlé rozhodovací procesy. Díky našemu vedení, které všechny zaměstnance motivuje k aktivnímu zapojení do formování našeho PORRu, jsme vybaveni pro budoucnost nejlepším možným způsobem.

Dušan Čížek, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií zahájil Dušan Čížek svou profesní kariéru v bankovním sektoru. V roce 1998 přešel do zpracovatelského průmyslu, kde působil nejprve jako finanční ředitel a následně generální ředitel u nadnárodních společností. V roce 2007 se stal generálním ředitelem stavební společnosti BAK a.s. Od června 2018 odpovídá Dušan Čížek jako člen představenstva PORR a.s. za oblast pozemních staveb.

Antonín Daňa, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií v oboru „Stavba, údržba a rekonstrukce pozemních komunikací a mostů“ na Vysoké škole dopravní v Žilině,  zahájil Antonín Daňa svůj profesní život jako mistr závodu v PSVS, dnešním PORR a.s.. Následovaly pozice technicko-výrobního zástupce ředitele závodu, ředitele závodu, výrobního ředitele a místopředsedy představenstva až po předsedu představenstva PSVS. Od roku 2012 odpovídá Antonín Daňa jako člen představenstva PORR a.s. za oblast dopravních staveb.

Martin Hanáček, člen představenstva PORR a.s.

Ekonomický sektor zaštiťuje Martin Hanáček, absolvent Ekonomické univerzity v Bratislavě, absolvent ACCA a držitel titulu MBA z IE Univerzity v Madridu. Profesní dráhu nastartoval jako auditor a poradce na prodeje a akvizice v PWC. Následovaly senior management pozice v nadnárodních a veřejně obchodovaných koncernech v papírenském a chemickém průmyslu. Zde nabyl značné zkušenosti a kompetence díky úspěšnému řízení finanční agendy v globálním kontextu. PORR těží z jeho rozsáhlých odborných znalostí, získaných v průběhu jeho mezinárodní kariéry.

Peter Russegger, člen představenstva PORR a.s.

Peter Russegger se v České republice v oblasti dopravních staveb pohybuje už od roku 1993, kdy rakouský koncern ALPINE ve sdružení budoval první významný úsek dnešní D52 mezi Rajhradem a Mikulovem v délce 40 km. Po dlouholetém působení ve vedení ALPINE v ČR pak Peter Russegger od února 2019 převzal jako člen představenstva PORR a.s. vedení za oblast dopravních staveb na Moravě a oblast speciálního zakládání.