Skip to content

CSR

Inteligentně stavět znamená přebírat odpovědnost

Jako mezinárodní stavební společnost stavíme pro generace a utváříme svět, ve kterém žijeme – s lidmi a pro lidi. Udržitelné jednání je podstatnou částí naší společenské odpovědnosti a zároveň základem našeho úspěchu. Rozpoznání, uchování a přidání hodnoty – na těchto třech pilířích staví v PORRu naše společenská odpovědnost.

Nachhaltigkeitsbericht 2019
365 Responsibility
Zum Bericht

       

Rozpoznání hodnoty

Na úspěchu PORRu se podstatně podílí našich více než 20 000 zaměstnanců. PORR jedná jako férový a partnerský zaměstnavatel a sází při tom na diverzitu podporou a implementací potenciálu každého jednotlivého zaměstnance.

Uchování hodnoty

Odpovědné zacházení s ekologickými zdroji tvoří druhý pilíř společenské odpovědnosti PORRu. Podnik se jasně hlásí k ochraně životního prostředí a intenzivně se zasazuje o výzkum a vývoj v oblasti ochrany klimatu.

Přidání hodnoty

Přidaná hodnota je základem každé hospodářské činnosti v rámci skupiny PORR. Podnik vede kontinuální dialog se všemi zainteresovanými stranami a vždy se zaměřuje na dlouhodobé zvyšování hodnoty společnosti. Tato strategie stojí za trvalým úspěchem PORRu již 150 let.