Skip to content

Diversity

Sázíme na rozmanitou budoucnost plnou rovných příležitostí

Permanentní změny a výzvy našeho pracovního světa vyžadují moderní, na budoucnost zaměřenou podnikovou kulturu. Aby PORR zůstal dlouhodobě atraktivním zaměstnavatelem, spustili jsme iniciativu PORR Diversity. Naším cílem je, zajistit rovnost šancí na všech úrovních a ve všech zemích, a ještě intenzivněji využívat rozmanitost našich kolegyň a kolegů z více než 70 národů.

Wir setzen auf eine chancengleiche und vielfältige Zukunft.