Skip to content
Informace pro tisk

150 let společnosti PORR: Průkopník v oboru stavebnictví od roku 1869

Vídeň, 08. dubna 2019 – inovační síla pro špičkové výkony – za tím si společnost PORR stojí již 150 let. V jubilejním roce se může PORR Group ohlédnout za jedinečnou historií plnou úspěchů: od svého založení v roce 1869 je společnost vůdčí silou v technologiích a náročných projektech. V mnohých evropských zemích patří především v oblasti infrastruktury k nejdůležitějším dodavatelům nejmodernějších technických řešení. PORR je dnes průkopníkem digitalizace, která ovlivní stavebnictví více, než jakýkoli dosavadní technický vývoj.

„Je nám 150 let, a přesto jsme zůstali mladí, agilní a dynamičtí. S předpokládaným objemem výroby ve výši přibližně 5,6 mld. eur v roce 2018 a zakázkovým krytím překračujícím poprvé 7 mld. eur, hledíme do budoucna optimisticky. Děkuji všem PORRačkám a PORRákům za jejich nasazení a loajalitu. S naší inovační silou dosáhneme špičkových výkonů i v dalších 150 letech“, sdělil CEO PORR Karl-Heinz Strauss.

Rakouské kořeny - mezinárodní trhy

Již odedávna využívá PORR svého rozsáhlého know-how nejen na území Rakouska. Společnost se pokládá za evropský podnik s rakouskými kořeny. Na svém domácím trhu v České republice PORR aktivně působí prostřednictvím několika poboček a dceřiných společností. Odborná a administrativní oddělení na centrále společnosti PORR v Praze zajišťují efektivitu interních procesů a umožňují pracovníkům na stavbách, aby se mohli zcela a plně soustředit na úspěšnou realizaci svých projektů. V České republice nabízí PORR svým zákaznicím a zákazníkům veškeré služby stavebního podniku - počínaje projekty v oblasti pozemních a dopravních a inženýrských staveb, přes speciální zakládání až po monolitické konstrukce. Spektrum výkonů společnosti PORR v České republice doplňuje přístup k know-how celého koncernu PORR Group.

150 let PORRu – 150 let inovací

„Allgemeine Österreichische Baugesellschaft“ byla založena roku 1869 a dne 8. dubna proběhla počáteční kotace na Vídeňské burze cenných papírů. Do roku 1898 vybudovala společnost ve Vídni celkem 108 budov. PORR vystavěl hotel Sacher v prvním vídeňském městském obvodu, pavilony pro Světovou výstavu ve Vídni – mimo jiné pro egyptského místokrále a také železniční trať do Českých Budějovic.

Počátkem 20. století vedly vynálezy stavebního inženýra Arthura Porra k významnému průlomu v oblasti betonových konstrukcí, který společnosti „Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktiengesellschaft“, založené roku 1927, zajistil vůdčí pozici v oblasti technologií.

„Náš PORR si brzy vytvořil know-how téměř ve všech oblastech stavebnictví: v průmyslových stavbách a bytové výstavbě, při budování štol, tunelů, v silničních i železničních stavbách. Proto nikoho nepřekvapí, že PORR stále získává zakázky na realizaci vysoce komplexních projektů“, popisuje Karl-Heinz Strauss vývoj společnosti PORR.

Od roku 1930 se PORR podílel na výstavbě Grossglocknerské vysokohorské silnice, budované v nadmořské výšce až 2 600 m na téměř nedotčeném území. Po druhé světové válce se společnost PORR mimo jiné podílela na rekonstrukci Vídeňské státní opery, byla pověřena výstavbou výškové budovy Ringturm nebo realizací elektrárny v Kaprunu. PORR tím aktivně přispěl k tomu, že Rakousko nastoupilo cestu k nové a úspěšné budoucnosti.

Roku 1982 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem mladý stavební inženýr Horst Pöchhacker. Podniku zůstal věrný až do roku 2007. Roku 1998 zakoupil Klaus Ortner první podíly ve společnosti PORR. Na základě jeho podnětu se roku 2010 stává generálním ředitelem Karl-Heinz Strauss. V následujících letech společně získávají většinu akcií společnosti. Zahajují tím novou éru v dějinách společnosti. Od roku 2011 probíhala rozsáhlá restrukturalizace společnosti a byla založena silná společnost PORR Bau GmbH. Roku 2013 byl název společnosti změněn na PORR AG.

Nyní je PORR jednou z největších stavebních společností v Rakousku, jedním z předních hráčů v Evropě a a nejstarší dosud aktivní akciovou společností na vídeňské burze. Za svůj úspěch firma vděčí v současné době již více než 20 000 PORRaček a PORRáků.

„Stavění je o lidech, každá stavební akce souvisí s lidmi. Jak s těmi, pro které se projekt staví, tak s těmi, kteří jej vyprojektují a zrealizují. Nejde jen o lidi, které vidíte přímo na stavbě, ale o spoustu dalších, kteří pracují v zákulisí. Všichni jsou mezi sebou vzájemně provázáni. Nakonec, projekt může být jen tak dobrý, jak dobrý je tým, který za ním stojí“, říká Karl-Heinz Strauss.

Utváření budoucnosti – digitální revoluce ve stavebnictví

Digitalizace mění naše soužití i naše pracovní prostředí. A to napříč všemi obory. Slibnými pákami pro stavebnictví 4.0 jsou především oblasti projektování a inženýrství, řízení dodavatelského řetězce, kvalifikace zaměstnanců a samozřejmě nové technologie – témata, ve kterých má PORR již dnes obzvláště silnou pozici.

Integrované projektování prostřednictvím LEAN Design a LEAN Construction, modularizace a standardizace, automatizace, digitální dvojčata prostřednictvím Building Information Modelling a využití umělé inteligence nabízejí enormní potenciál a přináší revoluci do celého procesu tvorby hodnoty ve stavebnictví. Z digitalizace profitují také zaměstnanci, investoři a koncoví zákazníci i obce. Stavební projekty tak lze realizovat rychleji, snížit celkové náklady, maximalizovat kontrolu kvality a minimalizovat rizika.

Společnost PORR je rozhodnuta aktivně využít své šance i v tomto měnícím se konkurenčním prostředí a dále budovat svou roli průkopníka digitalizace v evropském stavebnictví.

„Rozpoznali jsme včas znamení doby a aktivně se podílíme na vytváření digitálních procesů. Stavíme na naší technické dokonalosti a významné inovační síle a pro naše zákaznice a zákazníky i koncové uživatele vytváříme skutečnou přidanou hodnotu. Na cokoliv, co nás v příštích 150 letech čeká, jsme připraveni nejlepším možným způsobem“, říká Strauss.

Slavnostní akt a publikace o společnosti PORR

Dnes, v den výročí počáteční kotace akcií, pořádá společnost PORR od 11:30 slavnostní recepci na Vídeňské burze cenných papírů za účasti zástupců z politiky i ekonomiky. V rámci této akce bude představenstvo společnosti PORR prezentovat zajímavá ohlédnutí i výhledy do budoucna podniku, který je na vídeňské burze cenných papírů kotován z celého Rakouska nejdéle. Obrazový materiál ze slavnostní recepce ve vysokém rozlišení bude k dispozici přibližně od 15:00 hod ke stažení zde.

Kromě toho je dynamická historie společnosti PORR od nynějška k dispozici v knižním vydání v nakladatelství Brandstätter Verlag. Vydavatel, Dr. Manfred Waldenmair, je od roku 2010 poradcem společnosti PORR AG a vývoj společnosti PORR shrnul na celkem 324 stranách pod titulem „Bauen verbindet Menschen. PORR AG – Seit 150 Jahren Innovationskraft für Spitzenleistungen“. Recenzní výtisky v němčině si můžete vyžádat na adrese: presse@brandstaetterverlag.com 

Stáhnout balíček pro tisk

Balíček pro tisk 150 let společnosti PORR je ke stažení zde.

Obsah balíčku pro tisk 150 let společnosti PORR

  • Tisková zpráva: 150 let PORRu: Průkopník v oboru stavebnictví od roku 1969
  • Obrazový materiál o vybraných projektech ve vysokém rozlišení
  • Podrobný přehled o historii společnosti PORR
  • Informace o knize „PORR AG – Seit 150 Jahren Innovationskraft für Spitzenleistungen“

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Sandra C. Bauer
Vedoucí odd. podnikové komunikace . koncernová mluvčí
PORR AG
Tel. +43 50 626-3338
sandra.bauer@porr.at 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.