Skip to content
Informace pro tisk

PORR AG: Dobré první pololetí roku 2018

  • Silný růst díky velkým projektům, produkční výkon vzrostl o 22 %
  • Solidní EBT ve výši 6,6 mil. EUR a nárůstem o cca 66 %
  • Objem zpracovávaných zakázek dosahuje 6,5 mld. EUR (+14,6 %)
  • Potvrzení prognózy na rok 2018

Vídeň, 29. 08. 2018 – Společnost PORR AG se i ve druhém čtvrtletí roku 2018 vyvíjela pozitivně. V porovnání s předchozím rokem se znovu zlepšil objem výroby i výsledek před zdaněním (EBT). Objem výroby činil v prvním pololetí 2018 cca. 2,5 mld. EUR a vzrostl o 22,0 %. Hodnota EBT dosáhla 6,6 mil. EUR, což představuje navýšení o 66 %. Zvýšil se rovněž objem zpracovávaných zakázek. Hodnotou 6,5 mld. EUR si udržel svou vysokou úroveň. Tím byla znovu potvrzena prognóza na rok 2018.

„Společnost PORR vykazuje dobré druhé čtvrtletí. Udržujeme strategický kurs a pracujeme na dalším posilování společnosti PORR“, říká Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „K tomu patří nové zaměření v Německu. Stále intenzivnější konkurenční prostředí ukazuje, že naše důsledné zaměření představuje správnou a nutnou cestu. Nadále se držíme naší dlouhodobé perspektivy.“

Výsledek, výkonnost a stav zakázek

Společnost PORR navázala ve druhém čtvrtletí roku 2018 na pozitivní začátek roku a zvýšila objem výroby v prvním čtvrtletí na 2 458 mil. EUR. V porovnání s hodnotou z předchozího roku to odpovídá nárůstu o 22,0 % resp. 443 mil. EUR. K růstu výkonnosti přispěly pozitivně všechny segmenty. Společnost PORR rostla především v Rakousku, Německu a Polsku. EBITDA se zvýšila o 27,2 % na 72,4 mil. EUR. Výsledek před zdaněním (EBT) vzrostl během prvních šesti měsíců na 6,6 mil. EUR a zvýšil se o 66,4 %. To odpovídá marži EBT ve výši 0,3 % (minulý rok: 0,2 %). Výsledek ve sledovaném období dosáhl hodnoty 5,6 mil. EUR (minulý rok: 2,9 mil. EUR). Výsledek na akcii činil 0,14 EUR a byl tak výrazně vyšší než minulý rok.

Hodnotou 6,5 mld. EUR převýšil objem zpracovávaných zakázek minulý rok o 14,6 %. Tato vysoká úroveň umožňuje velmi selektivní akvizici nových projektů. Díky tomu se analogicky k prvnímu čtvrtletí snížil objem nových projektů o cca 10,0 % na 2.621 mil. EUR. Četné projekty velkého rozsahu jako je komplex urychlovače FAIR v Německu, dva významné stavební úseky v Polsku – rychlostní komunikace S6 Bożepole Luzino a zakázka na projekt a výstavbu obchvatu města Nowe Miasto Lubawskie –, budova Franklinturm ve Švýcarsku, další projekty průmyslových staveb a zakázky na výstavbu administrativních a bytových objektů tvoří stabilní základ pro budoucnost. PORR zůstává aktivní rovněž v Kataru. Aktuální zakázky probíhají zcela v souladu s časovým harmonogramem a jsou dokončovány podle plánu, další projekty jako Stormwater Tunnel v Dubaji a čerpací stanice „Musaimeer Pumping Station“ v Kataru zajistí vytížení v následujících letech. Po rozhodném rozvahovém dni byla definitivně získána zakázka na Brennerský tunel  -největší zakázku na výstavbu tunelu v rakouské historii. Stavební úsek dlouhý cca. 18 km odpovídá podílu na celkovém objemu zakázky v hodnotě 483 mil. EUR.

V Německu byla v květnu provedena první rozhodující opatření pro provedení transformace. Aktivity v pozemních stavbách byly sdruženy na regionálním principu. Německé pozemní stavby budou ve společnosti PORR do budoucna řídit čtyři silná regionální centra: východ (Berlín), jih (Mnichov), sever (Hamburk) a západ (pokrývá společnost PORR Oevermann). Zaměření na regiony umožní výrazně efektivnější obsloužení trhu a štíhlejší organizační struktury. Vyloučí se tím dvojí zpracování a zajistí se kumulace know-how a přenos synergií. Německo je a zůstává druhým nejdůležitějším trhem společnosti PORR, která zde bude i nadále odpovědně investovat do dalšího posílení tržní pozice.

Rozvaha und Cashflow

Rozvahový úhrn činil k 30. červnu 2018 cca. 3,0 mld. EUR. Zadluženost netto stoupla díky sezónním podmínkám a v důsledku rozšiřování obchodní činnosti na 413,8 mil. EUR. Převod hybridního kapitálu (123,5 mil. EUR) v předchozím roce měl protichůdný efekt. Podíl vlastního kapitálu činil 18,6 %. To je dáno především výplatou dividend a zvětšením rozvahového úhrnu. Cash flow z provozní činnosti se vyvíjel pozitivně, činil -181,0 mil. EUR a byl tak o 157,7 mil. výrazně lepší než ve srovnatelném období 2017. Výrazně se zlepšil i cash flow z investiční činnosti, který činil -17,5 mil. EUR. Hodnota z minulého roku byla zatížena jednorázovými efekty, akvizicemi provedenými v roce 2017 a krátkodobými finančními investicemi. Likvidní prostředky činily 122,1 mil. EUR.

Prognóza 2018

Poptávka v evropském stavebnictví má nadále dynamický vývoj. Dokládá to vysoký objem zpracovávaných zakázek ve stavebnictví a přetrvávající růst počtu zaměstnanců. Konkurenční prostředí však nadále představuje výzvu. Rostoucí ceny pozemků a staveb, nedostatečné kapacity subdodavatelů, nedostatek pracovních sil a nové navyšování mzdových tarifů stále více doléhají na účastníky trhu a snižují očekávání. To platí pro všechny domácí trhy společnosti PORR.

Za předpokladu stabilního tržního prostředí a na základě vysokého objemu zpracovávaných zakázek očekává představenstvo v roce 2018 navýšení objemu výroby o minimálně 5 mld. EUR. V porovnání s rokem 2017 to odpovídá zvýšení o 5,5 %. Tato prognóza však podléhá značným výkyvům kvůli vysoké dynamice stavebních trhů a sezónnosti, které jsou pro odvětví typické.

 

V případě dotazů kontaktujte:

Karl-Heinz Strauss
předseda představenstva
PORR AG
T  +43 50 626-1001
M +43 664 626-1001
comms@porr-group.com

Kontakt pro tisk:
Sandra C. Bauer
vedoucí koncernové komunikace  . koncernová mluvčí
PORR AG
M +43 664 626-3338
sandra.bauer@porr.at

Kontakt oddělení vztahů s investory:
Milena Ioveva
vedoucí oddělení vztahů s investory a strategie
PORR AG
T  +43 50 626-1763
M +43 664 626-1763
milena.ioveva@porr.at

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.