Skip to content
Informace pro tisk

PORR byl zařazen do předního indexu ATX

Vídeň, 26. června 2018 – pro nestarší podnik kotovaný na burze v Rakousku nastal dnes slavný den: poprvé v historii podniku byly akcie společnosti PORR zařazeny do ATX. Přijetí do tohoto předního indexu umožňuje zvýšení obchodní likvidity a zvýšení atraktivity akcií.

První pololetí na burze přineslo společnosti PORR potěšitelný vývoj. Od dnešního dne jsou její akcie zařazeny do ATX, předního indexu Vídeňské burzy. Výkonností podniku ve výši +30,6 % se společnost v loňském roce zařadila k podnikům s nejvyšší výkonností v celé Evropě. PORR je tímto jedním z celkem 20 titulů, obchodovaných v nejdůležitějším akciovém indexu v Rakousku.

„Zařazení akcií společnosti PORR do ATX je dokladem toho, že investoři a analytici oceňují naši aktivní kapitálovou tržní politiku a náš otevřený dialog se všemi našimi stakeholdery“, je potěšen Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR AG. „Chceme trvale patřit k těm nejlepším, nejen jako evropský stavební podnik, ale také jako burzovní hodnota.“

V současné době je kolem 46 % z 29.095.000 akcií společnosti PORR roztroušeno po celém světě. Syndikát Strauss-Ortner si jako stabilní klíčový akcionář drží 53,7% většinu v PORR Group. Kapitalizace trhu dosáhla k 25. červnu 2018 výše 925,2 mil. EUR.

Společnost PORR se může ohlédnout za téměř 150 let trvající úspěšnou historií působení na Vídeňské burze, kde byla kotována již roku 1869 a je zde nejstarší tuzemskou akcií.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
M +43 664 626-1001
comms@porr-group.com

Kontakt pro tisk:

Sandra C. Bauer
Vedoucí odd. koncernové komunikace . koncernová mluvčí
PORR AG
M +43 664 626-3338
sandra.bauer@porr.at

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.