Skip to content
Informace pro tisk

PORR nasadil kurs zaměřený na prosperitu – úspěšné pololetí

  • Nejvyšší zakázkové krytí ve výši 7,8 mld. eur
  • Zlepšení hospodářského výsledku EBT na 11,5 mil.
  • Strategie společnosti PORR pro budoucnost: Green and Lean
  • Prognóza na rok 2021 se potvrdila


Vídeň, 26.08.2021 – Společnost PORR má za sebou úspěšné první pololetí. Hodnota zakázkového krytí ve výši 7 848 mil. eur dosáhla dosud nepřekonané výše. Objem výroby zaznamenal zvýšení o 9,8% na 2 496 mil. eur. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 11,5 mil. eur. „Green und Lean“ se stala novou, trvale udržitelnou strategií společnosti PORR.

„Špičkové výsledky hodnocení ESG Rating, velmi působivý hospodářský výsledek a zaplněná kniha zakázek v prvním pololetí – pracujeme naplno“ uvedl Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Ruku v ruce s naší novou strategií Green and Lean jsme již vkročili do budoucnosti. Pracujeme na změnách.“

Silná poptávka s sebou přinesla rekordní zakázkové krytí

Došlo k dalšímu zvýšení zakázkového krytí, které vzrostlo o celých 10,9% na částku 7 848 mil. eur. Z hlediska marží a rizik jde o dobrý a vydatný přísun zakázek pro nadcházející léta. V prvním pololetí roku 2021 se nám kromě toho povedlo výrazně zvýšit objem příchozích objednávek o 8,4%. Mimo akvizice několika úseků výstavby vídeňského metra získala společnost PORR velký počet zakázek v rámci bytové výstavby. Na všech domácích trzích společnosti PORR stoupla a nadále stoupá poptávka po kvalitním bydlení. V oblasti infrastruktury získala společnost PORR v poslední době zakázku na realizaci další přečerpávací elektrárny Limberg III v Kaprunu. V Polsku nám byla udělena zakázka na realizaci hned dvou úseků severojižní dálnice S19.

Energetická transformace a rozšiřování veřejné dopravy, spolu s obrovskou poptávkou po dostupném bydlení jsou doménou společnosti PORR. Tento vývoj je pro nás zárukou vysokého zakázkového krytí i v dalších letech“ řekl Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR.

 

Nový směr v rámci strategie Grean nad Lean

Společnost PORR, jako jeden z lídrů ve stavebnictví se chce aktivně podílet na změnách vedoucích k dosažení klimatické neutrality. Obrovské know-how naší společnosti a výzvy budoucnosti zformovaly během posledních šesti měsíců novou strategii „Green and Lean“. Společnost PORR bude podporovat výstavbu klimaticky neutrálních stavebních projektů, propagovat inteligentní technologie a modely partnerství pro komplexní spolupráci. Aplikací přístupu zeštíhlení (lean) v rámci managementu a LEAN projektováním a designem chce PORR dosáhnout moderního a efektivního řízení na úrovni projektů. S novou strategií „Green and Lean“ v kombinaci s vynikajícími výsledky hodnocení ESG Prime Rating od agentury ISS je společnost PORR skvěle připravena k operativnímu využití nových příležitostí, na jejich realizaci i financování na svých domácích trzích.

Vynikající hospodářský výsledek

Nárůst objemu výroby o 9,8% na 2 496 mil. eur reflektuje rostoucí zakázkové krytí během prvních šesti měsíců letošního roku. Největší podíl ve výši 46,5 % opět vykázal domácí trh v Rakousku. Celkově PORR realizoval 96% celkového objemu výroby na svých sedmi domácích trzích. Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) se překlopil do kladných čísel a dosáhl výše 11,5 mil. eur, tento nadprůměrný hospodářský výsledek překračuje nejen hodnoty z loňského roku, ale dokonce značně překonává výsledek hospodaření za první pololetí roku 2019.

K 30. červnu 2021 dosáhl bilanční úhrn společnosti PORR výše 3 512 mil. eur, tedy ve srovnání s úrovní z konce roku 2020 došlo ke zvýšení o 3,1%, které lze přičíst sezónním výkyvům ve stavebnictví (k 31.12.2020: 3 509 mil. eur). Na rozdíl od toho došlo v důsledku kladného hospodářského výsledku k navýšení vlastního kapitálu společnosti o 3,5 mil., na částku ve výši 654 mil. eur (k 31.12.2020: 651 mil. eur). Podíl vlastního kapitálu se proto mírně snížil na 18,1% (k 31.12.2020: 18,5%).

 S ohledem na sezónní výkyvy ve stavebnictví dosáhl čistý dluh 30. červnu 2021 výše 310 mil. eur. V meziročním srovnání došlo k významnému snížení o 160 mil. eur (30.6.2020: 470 mil. eur). Společnost PORR disponuje komfortní a dostatečnou zásobou likvidních prostředků ve výši 407,0 mil. eur.

Prognóza na rok 2021

S ohledem na dobrý vývoj hospodářských výsledků v prvním pololetí roku 2021 plánuje představenstvo společnosti pro rok 2021 i nadále objem výroby ve výši 5,3 až 5,5 mld. eur a předpokládá kladný hospodářský výsledek před zdaněním s marží ve výši +1,3 % až +1,5 %. Představenstvo s optimismem předpokládá, že zavedená opatření dále zvýší ziskovost společnosti a s ohledem na trvale udržitelný rozvoj se podaří navázat na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. Tato prognóza vychází z předpokladu, že se v první polovině roku 2021 podaří překonat negativní vlivy pandemie COVID 19. Ve střednědobém výhledu se PORR snaží o dosažení cílového hospodářského výsledku před zdaněním s marží kolem 3,0% na úrovni celého koncernu.

Pozitivní prognóza na rok 2021 rovněž závisí na výsledku řízení se Spolkovým úřadem pro hospodářskou soutěž v Rakousku. Spolkový antimonopolní úřad obvinil společnost PORR a mnoho dalších stavebních společností z uzavření kartelových dohod. Dne 19. dubna 2021 podal Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž žádost o udělení pokuty společnostem, které jsou součástí koncernu PORR. V uplynulých letech byla na základě co nejpřesnějšího odhadu na tuto pokutu vytvářena rezerva, avšak nemůžeme si být jisti, zda bude dostatečná. PORR se nyní snaží o dosažení co nejrychlejšího smírného řešení (vyrovnání) se Spolkovým úřadem pro hospodářskou soutěž. Očekávaný hospodářský výsledek za celý rok 2021 je silně závislý na výsledcích tohoto řízení.

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. eur) 1-6/2021 % ∆ 1-6/2020
Objem výroby1 2.496 9,8 % 2.273
Průměrný počet zaměstnaců 19.808 0,8 % 19.658
Zakázkové krytí2 7.848 10,9 % 7.080
Přijaté zakázky2 3.271 8,4 % 3.016
Obrat 2.288,3 10,5 % 2.071,2
EBITDA 114,0 73,3 % 65,8
EBT 11,5 < -100,0 % -26,6
Hospodářský výsledek koncernu 8,6 < -100,0 % -22,7

Bilance a finanční ukazatele (v mil.eur.)

30.06.2021

% ∆

31.12.2020
Bilanční úhrn 3.602 3,1 % 3.509
Vlastní kapitál 654 0,5 % 651
Podíl vlastního kapitálu 18,1 % -0,4 PP 18,5 %
Dluh netto3 310 > 100,0 % 137

Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
Zakázkové krytí a přijaté zakázky jsou upraveny o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusenu „Rheinbrücke Leverkusen“ a H51 Pfons - Brenner. Srovnávací údaje byly upraveny zpětně.
3 Ve srovnání s 30. červem 2020 bylo vykázáno značné zlepšení zadluženosti netto o 160 mil. eur.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

 

 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.