Skip to content
Informace pro tisk

PORR podepisuje dosud největší kontrakt na výstavbu železnice v Polsku

Vídeň/Varšava, 19.09.2019 - Společnost PORR byla pověřena komplexní modernizací jednoho úseku důležité železniční tratě č. 131. Za přítomnosti zástupců z hospodářství i politiky byla 17. září se společností PKP PLK S.A. podepsána v Lodži smlouva na výstavbu. S finančním objemem zakázky ve výši okolo 290 mil. eur (1 238 mil. PLN) se jedná o největší zakázku v oblasti výstavby železnic, kterou společnost PORR v Polsku dosud získala. Společnost PORR pracuje ve sdružení s polským partnerem Trakcja System, který zajišťuje montáž trakčního vedení.

Společnost PORR patří již dlouhá léta k nejvýznamnějším dodavatelům železničních staveb v Polsku.

© PORR

„Ve 20. století vybudovaná železniční trať č. 131 má velký význam nejen pro osobní, ale především pro nákladní dopravu. Spojuje důležitou průmyslovou oblast Horní Slezsko s přístavy Gdaňsk a Gdyně u Baltského moře. Jsme hrdí na to, že jsme získali zakázku na tento ‚Design & Build‘ projekt, a že budeme moci realizovat naši dosud největší zakázku v oblasti železničních staveb v Polsku“, uvedl Karl-Heinz Strauss, generální ředitel společnosti PORR.

Na téměř 71 km dlouhém úseku mezi obcemi Kalina a Rusiec Lodžski bude renovováno celkem 135 km kolejí a 148 výhybek, kompletní řídicí systém a zabezpečovací technika, trakční vedení a rovněž bude modernizováno 17 železničních přejezdů. Všechny zastávky budou vybaveny novými nástupišti, uzpůsobenými pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Práce na traťovém úseku (Úsek C) zahrnují rovněž obnovu, resp. rekonstrukci 71 inženýrských staveb, mezi nimi i větší železniční mosty, jako např. skoro 100 m dlouhý úsek nad řekou Wartou.

Projektové práce na modernizaci budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy, během 90 dnů musí být zpracovány plány a nejpozději do 13 měsíců je třeba získat všechna potřebná stavební povolení. Po důkladné analýze a optimalizaci stavebních postupů předpokládá PORR, že na dokončení díla a všech smluvních závazků bude potřebovat 44 měsíců, dílo by tedy mělo být dokončeno v květnu 2023.

Od zahájení činnosti společnosti PORR v polském stavebnictví v roce 2011 je tento projekt již 35. zakázkou, realizovanou pro společnost PKP PLK S.A.

Všechna fakta a čísla ve zkratce

Název projektu: Projekt a realizace stavebních prací na železniční trati č. 131, úsek C Kalina – Rusiec Lodžski
Objem prací: Design & Build (Projekt + výstavba)
Objednatel: PKP PLK S.A.
Cena zakázky: cca. 290 mil. EUR (1 238 mil. PLN)
Termín dokončení: květen 2023
Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.