Skip to content
Informace pro tisk

V důsledku působení viru COVID-19 počítá společnost PORR v roce 2020 se záporným hospodářským výsledkem.

Vídeň, 17.11.2020 – Předpokládaný objem výroby druhého největšího stavebního koncernu v Rakousku, společnosti PORR, s téměř 20 000 zaměstnanci, působícího v 9 zemích letos dosáhne více než 5 mld. eur. Pandemie viru COVID 19 má zásadní vliv na podnikatelskou činnost koncernu PORR a v důsledku přehodnocení projektů dosáhne odhadovaný hospodářský výsledek před zdaněním minusových hodnot v rozmezí od 45 – 55 mil. eur.

Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR: „K propadu objemu naší výroby došlo v přímé i nepřímé souvislosti s virem COVID 19, např. v důsledku narušování a přerušení výroby, omezení možnosti cestovat, lokálních lockdownů, výpadků subdodávek, vícenákladů, které nelze přeúčtovat, zvýšených nákladů na hygienická a bezpečnostní opatření a časového posunu projektů, které na jedné straně způsobily značný pokles plánovaného hospodářského výsledku za tento rok. Na druhé straně jsme provedli komplexní přehodnocení všech projektů a požadavků. Úpravy proběhly především v oblasti inženýrských staveb v Německu, ve výstavbě tunelů a v jednotlivých projektech ve většině zemí.“

Pozitivní prognóza na rok 2021

Zakázkové krytí k září 2020 dosáhlo výše 6,8 mld. eur, a i nadále je na velmi vysoké úrovni a má vysokou hodnotu. Ve srovnání s loňským rokem dojde k dalšímu zlepšení hodnoty zadluženosti netto k poslednímu dni v roce 2020. Podíl vlastního kapitálu ke konci roku 2020 zůstane zachován na úrovni pololetí a dosáhne podstatně vyšších hodnot, než v roce 2019. Solidní úroveň hotovosti poskytuje společnosti PORR stabilní základnu. Díky svým silným regionálním kořenům má koncern PORR, jako průkopník v oblasti technologií a jako generální dodavatel na svých trzích velice dobrou pozici.

Představenstvo předpokládá, že v roce 2021 dosáhne objem výroby 5,3 – 5,5 mld. eur a plusový hospodářský výsledek s marží EBT ve výši +1,3 – +1,5 %. Tato prognóza vychází z předpokladu, že budou překonány negativní vlivy pandemie. Koncern PORR tak dosáhne cílů, které si stanovil letos na jaře pro rok 2020, o rok později.

Program transformace PORR 2025

Program transformace PORRu do roku 2025 zvyšuje koncentraci na silné stránky koncernu PORR, na růst efektivity a optimalizaci organizační struktury. Struktura řízení bude zeštíhlena, obchodní model intenzifikován, a kromě toho proběhne selektivní úprava portfolia. Očekává se, že reorganizace správních úseků přinese od roku 2022 trvalou úsporu nákladů ve výši 40 – 50 mil. eur.

„Program PORR 2025 je největším programem transformace v celé historii PORRu,“ sdělil Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR.

Zpráva o hospodaření k 3. čtvrtletí 2020 bude zveřejněna 26.11.2020, jak bylo plánováno.

Předběžné orientační hodnoty ze zprávy o hospodaření k 3. čtvrtletí 2020:
uvedené částky jsou v mil. eur.

v mil. eur Q1–3/2020 změna Q1-3/2019
Objem výroby1 3.778 -7,4 % 4.080
Zakázkové krytí2 6.815 2,6 % 6.640
Přijaté zakázky 4.037 -6,9 % 4.338
EBT -62,4 <-100,0 % 14,4
 
30.09.2020

změna

30.09.2019
Dluh nettp 434 -44,7 % 785
Hotovost (likvidita) 417 >100,0 % 187

1 Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2  Zakázkové krytí pro příslušné roky je upraveno o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem H51 Pfons - Brenner a A1 Most přes Rým v Leverkusenu.
Klíčové údaje byly zaokrouhleny, aby byla zachována celková hodnota. Relativní změny (v procentech) byly vypočteny z přesných hodnot.

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.