Skip to content
Informace pro tisk

PORR v Polsku modernizuje strategicky důležitý úsek trati E59

Varšava / Vídeň, 05.02.2020 – Společnost PORR S.A. byla pověřena společností PKP Polskie Linie Kolejowe modernizací úseku E59 železniční trati mezi obcí Krzyż a městem Dobiegniew. Finanční objem zakázky dosahuje 88 mil eur (374 mil. PLN). Tento projekt bude dokončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Obrázek: Podpis smlouvy mezi PKP Polskie Linie Kolejowe a společností PORR S.A. (zleva: Ryszard Magdziak (PKP PLK S.A., zástupce ředitele centra pro investice a rozvoj), Piotr Kledzik (PORR S.A. CEO).

© PORR

„Naše nejnovější zakázka na rekonstrukci železnice je důležitým investičním projektem, sloužícím ke zlepšení dopravní infrastruktury v dané oblasti. Potěšilo nás, že náš polský železniční tým přesvědčil svojí odbornou kvalifikací a proto se můžeme podílet na modernizaci železniční trati E59", sdělil Karl-Heinz Strauss, PORR CEO.

Během 34 měsíců trvající výstavby provede PORR S.A. rekonstrukci kolejového systému železniční trati E59 v úseku mezi obcí Krzyż a městem Dobiegniew (km 81 - 105), včetně infrastruktury. Práce zahrnují rekonstrukci téměř 47 traťových kilometrů železniční tratě č. 351, výstavbu dvanácti výhybek, vybudování inženýrských staveb (15 propustků, devět mostů a devět viaduktů) a modernizaci šesti železničních přejezdů. Kromě toho je součástí zakázky také obnova trakčního vedení v celém rekonstruovaném úseku a výstavba šesti bezbariérových viaduktů.

Tento investiční projekt v celkové hodnotě 331 mil. eur (1,4 mld. PLN) umožní osobním vlakům, aby od roku 2022 projížděly železniční tratí E59 rychlostí až 160 km/h a nákladním vlakům průjezd rychlostí až 120 km/h. Jízdní doba z Velkopolska do Západního Pomořanska se tak zkrátí o celých 50 minut a dojde ke značnému zlepšení rámcových podmínek železniční infrastruktury pro nákladní dopravu v oblasti Západního Pomořanska.

Údaje a fakta ve zkratce

Název projektu: Modernizace kolejového systému a železniční infrastruktury na trati E59 v úseku mezi obcí Krzyż a městem Dobiegniew (něm.Woldenberg), od traťového kilometru 81,877 po kilometr 105,820
Objem prací: výstavba
Objednatel: PKP Polskie Linie Kolejowe
Zhotovitel: PORR S.A.
Hodnota zakázky: 88 mil. eur(374 mil. PLN)
Zahájení prací: první čtvrtletí 2020
Plánované dokončení: listopad 2022
Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.