Skip to content
Informace pro tisk

PORR začne s opravou Barrandovského mostu v pondělí 16. května

Praha, 13. 5. 2022 – Už za několik dní, v pondělí 16. května, začne dlouho očekávaná rekonstrukce Barrandovského mostu. Pracovníky PORRu čeká 110 dní, během kterých provedou opravu jižní části mostu a kompletně vymění Strakonickou rampu. Díky opravě se řidiči vytížené dopravní tepny dočkají bezpečnějšího cestování. Životnost mostu se také prodlouží o několik desítek let.

PORR už má za sebou několik měsíců přípravných prací, které budou završené umístěním provizorního dopravního značení (dopravně inženýrských opatření, tzv. DIO). Tato akce bude provedená už tento víkend – 14. a 15. května. V pondělí pak dělníci zahájí první den rekonstrukce frézováním povrchu vozovek. Zároveň začnou odstraňovat původní zábradlí a svodidla, následně zbourají mostní římsy. Tyto části Barrandovského mostu jsou již ve velmi špatném technickém stavu, proto je v plánu jejich plná náhrada. Souběžně bude probíhat kompletní demolice mostovky Strakonické rampy, kterou také čeká úplná výměna.

Během rekonstrukce bude odstraněna horní vozovková vrstva až na nosnou konstrukci mostu. Most se také dočká nové izolace, aby do něj nadále nezatékalo, což je jednou z největších závad současné stavby. Konstrukci mostu posílí dodatečná předpínací lana. Pracovníci PORRu rovněž provedou reinjektáž původních předpínacích kabelů a celoplošnou sanaci betonových konstrukcí. Stavba získá i nová mostní ložiska a dilatační závěry. V rámci celkové rekonstrukce jsou zároveň v plánu úpravy osvětlení a přeložky inženýrských sítí.

„Rekonstrukce je výjimečná hned v několika ohledech. Jednak se jedná o významnou stavbu, nejvytíženější most v České republice, přes který denně projede více než 140 tisíc aut. Most nelze zcela uzavřít, proto bude oprava probíhat při zachování provozu. Všechny zúčastněné strany pak pracovaly na tom, aby jeho omezení mělo co nejmenší dopad. V letošní první etapě se naše firma  zavázala provést opravy omezující provoz  za 110 dní. Do konce roku budou pokračovat práce neomezující provoz,“ vysvětluje Martin Ředina, ředitel Oblasti mostních staveb ve společnosti PORR, která bude mít v příštích letech opravu Barrandovského mostu na starosti.

PORR počítá dle plánu s celkem čtyřmi stavebními etapami (vždy jedna ročně počínaje rokem 2022). Počet dnů, kdy bude doprava omezená, se bude postupně zkracovat. V letech 2023 a 2024 budou uzavírky trvat vždy 92 dní, v roce 2025 pak 82 dní. Most nikdy nebude pro dopravu úplně uzavřený, řidiči budou moci v každém směru  používat vždy tři jízdní pruhy. Aktuální informace ke stavbě jsou k dispozici na barrandak.cz.

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.