Skip to content
Informace pro tisk

PORR zažívá silný růst a druhý nejlepší rok

Hans Wenkenbach, COO | Karl-Heinz Strauss, CEO | Andreas Sauer CFO

© PORR APA Fotoservice
  • Tržní ukazatele výkonnosti podniku: nárůst výkonu o 20,7 %
  • Druhý nejlepší hospodářský výsledek v historii PORRu
  • Zadluženost netto 147 mil. EUR
  • Dividendy ve výši 1,10 EUR -  potvrzena špičková úroveň
  • Pozitivní prognóza na rok 2018:
    • Zakázkové krytí zajistí plnou vytíženost v roce 2018
    • Produkční výkon dosáhne 5 mld. EUR

Vídeň, 26.04.2018 – Společnost PORR AG zažila v roce 2017 dynamický růst. Produkční výkon i zakázkové krytí dosáhly již po páté v řadě nejvyšších hodnot v historii podniku. Produkční výkon zhruba 4,7 mld. EUR zaznamenal značný nárůst o více než 20 %. Zakázkové krytí v hodnotě přibližně 6,4 mld. EUR dosud nikdy nedosáhlo takové výše. Dosažením EBT ve výši 85,3 mil. EUR zaznamenal PORR druhý nejlepší výsledek v celé historii podniku.

„Naše zaměření se nezměnilo. V loňském roce se nám podařil nejen výrazný narůst na trhu. Navíc máme velký objem nasmlouvaných zakázek a při akvizici dalších projektů si můžeme více vybírat“, bilancuje Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR. „Rok 2018 bude rokem konsolidace se zaměřením na dokonalou operativu.“

Hospodářský výsledek, výkonnost a zakázkové krytí

Společnost PORR vykázala hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) ve výši 85,3 mil. EUR, což je druhý nejlepší hospodářský výsledek v celé historii podniku a nachází se tak lehce pod hodnotou z roku 2016 (91,1 mil. EUR). Pokles byl podmíněn rychlým růstem trhu v Německu a tím převzatými projekty v oboru pozemního stavitelství. K tomu se připojily jednorázové vícenáklady z oblasti logistiky v Kataru. Produkční výkon dosáhl nově 4.738,2 mil. EUR a nárůstem o 20,7 % opět zaznamenal rekordní hodnoty. Nárůst přitom zaznamenaly všechny čtyři obchodní jednotky PORRu. Organicky vzrostla výkonnost o 12,3 %, na základě akvizic jsme dosáhli nárůstu o 8,4 %. Hodnota produkčního výkonu v Německu ve výši 1.152,1 mil. EUR poprvé překročila miliardovou hranici. Nemalý podíl na celkovém hospodářském výsledku za rok 2017 ve výši 86,9 % měly rovněž naše domácí trhy částkou 4.115,9 mil. EUR.

Rok 2017 uzavřel PORR rekordním počtem smluv v celkové částce 6.366,8 mil. EUR. Ve srovnání s loňským rokem se jednalo o nárůst o 32,5 %. Souhrn zaevidovaných zakázek stoupl ještě výrazněji o 51,8 % a dosáhl částky 6.300,9 mil. EUR. V roce 2017 získané velké projekty jako BMW v Mnichově-Freimannu nebo komplexní projekty v oblasti infrastruktury, např. dálniční most přes Rýn na dálnici A1 Dortmund/Koblenz, tunel pro pozemní dráhu S-Bahn Erdinger Ringschluss v Mnichově nebo železniční trať LK 354 Poznaň-Pila v Polsku, zajistí vytíženost našich kapacit i po roce 2018.

PORR si zachovává svou dobrou pozici i na mezinárodním trhu: v Kataru proběhla akvizice projektu čerpací stanice „Musaimeer Pumping Station“ a v Dubaji projektu Stormwater Tunnel. PORR se opět osvědčil jako spolehlivý a kompetentní partner pro realizaci velkých projektů v oblasti infrastruktury a průmyslových staveb.

Dividendy ve výši 1,10 EUR – top úroveň se nezměnila

Společnost PORR prosazuje atraktivní politiku v oblasti dividend. Představenstvo navrhne na valné hromadě výplatu dividend za rok 2017 v nesnížené výši 1,10 EUR za akcii.

Nízká zadluženost netto a vysoký podíl vlastního kapitálu

Čistá zadluženost dosáhla ke konci roku částky 147,4 mil. EUR (loni: 53 mil. EUR Net-Cash). Odrazily se na tom akvizice uskutečněné v roce 2017 a nárůst investic do hmotného majetku. Ovšem jen za čtvrté čtvrtletí roku 2017 jsme dokázali snížit zadluženost netto o přibližně 300 mil. EUR.

K 31. prosinci 2017 činil rozvahový úhrn cca. 2,9 mld. EUR. Podíl vlastního kapitálu vzrostl na 20,7 % (loni: 18,7 %).

Prognóza na rok 2018

Prognóza pro stavebnictví v Evropě na rok 2018 je rovněž pozitivní. Stabilní hospodářské prostředí a dobré zakázkové krytí umožňují představenstvu společnosti PORR v současné době předpokládat, že v průběhu roku 2018 bude opět dosaženo nárůstu výkonnosti. Na základě aktuálního rekordního stavu zakázek pro rok 2018 počítá představenstvo s nárůstem produkčního výkonu o přibližně 5,5 % na asi 5 mld. EUR. Tato prognóza však podléhá značným výkyvům, typickým pro tento obor díky velké dynamice stavebního průmyslu.

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.