Skip to content
Informace pro tisk

PORR zaznamenal silné třetí čtvrtletí: Zakázkové krytí i hospodářský výsledek nabraly správný kurs

  • Plné zakázkové krytí ve výši 7,8 mld. eur
  • Nárůst objemu výroby a vynikající hospodářský výsledek ve 3. čtvrtletí
  • Solidní bilance po úspěšném navýšení kapitálu ve výši 122 mil. eur
  • Prognóza na rok 2021 se znovu potvrdila


Vídeň, 29. 11. 2021 – Koncern PORR, jedna z největších stavebních společností v Evropě má za sebou mimořádně úspěšné 3. čtvrtletí. Hodnota zakázkového krytí ve výši 7,8 mld. eur, spolu s dosud nepřekonaným hospodářským výsledkem ve výši 42,5 mil eur naznačují, že PORR nasadil správný kurs. Vynikající úrovně dosáhl objem výroby ve výši 4,1 mld. eur. Solidní bilance po úspěšném navýšení kapitálu je zárukou, že PORR je na budoucnost skvěle připraven.

„Naplněné zakázkové krytí a silná bilance vytvářejí dokonalou kombinaci zajišťující trvale udržitelné výnosy,“ uvedl Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Jsme připraveni na profitabilní růst.“

Plnou silou vpřed - jak v zakázkovém krytí, tak ve výkonech

Za prvních devět měsíců roku 2021 dosáhla společnost PORR velkého objemu výroby ve výši 4 135 mil eur, tzn. nárůstu o 9,4 %. Stejně jako v Rakousku, tak i v Polsku došlo ke značnému zvýšení objemu výroby. Rakousko a Německo patří s podílem 70 % i nadále k nejvýznamnějším domácím trhům společnosti PORR.

Na všech domácích trzích ještě stále fouká společnosti PORR vítr do plachet. Zakázkové krytí ve výši 7 778 mil. eur opět potvrdilo, že PORR stojí na dobrých základech - nárůst o 14,3 % odráží trvající poptávku po infrastruktuře a bytové výstavbě. K novým zakázkám velkého rozsahu se kromě rozšíření sítě vídeňského metra řadí největší zakázka v oboru pozemního stavitelství v Německu. V centru Berlína u náměstí Alexanderplatz vznikne Alexander Berlin‘s Capital Tower: 150 metrů vysoká multifunkční výšková budova, která v budoucnu změní panorama německého hlavního města. Zatímco rozšíření přečerpávací elektrárny Limberg III v rakouském Kaprunu reaguje na požadavek na trvale udržitelné zdroje energie, lze dostavbu výrobního závodu společnosti Daiichi v Pfaffenhofenu přičíst trvalé poptávce po průmyslové výstavbě v Německu.

Vynikající hospodářský výsledek a zlepšení bilance

Za prvních devět měsíců roku 2021 dosáhl PORR hospodářskýého výsledku před zdaněním (EBT) ve výši 42,5 mil. eur
(1-9/2020: -62,4 mil. eur). V hospodářském výsledku je zohledněna pokuta od Spolkového úřadu pro hospodářskou soutěž za uzavření kartelových dohod. Ve třetím čtvrtletí 2021 bylo nutné dohnat prodlení, vzniklá v minulosti důsledku pandemie, a rovněž se nyní pracuje na projektech odložených kvůli pandemii.

„Tento hospodářský výsledek ukazuje náš potenciál,“ sdělil Karl-Heinz Strauss. „Trvale udržitelný růst výnosů očekáváme i v dalších letech.“

Čistý dluh poklesl ve srovnání s rozhodným datem o 27,4 %, na 315 mil. eur. Vlastní kapitál dosahoval k rozhodnému dni 30. 9. 2021 výše 645 mil. eur (podíl vlastního kapitálu činil: 17,1 %). S ohledem na úspěšné listopadové navýšení vlastního kapitálu dosahuje nyní podíl vlastního kapitálu 19,5 %. Bilanční úhrn společnosti PORR dosáhl k 30. 9. 2021 výše 3 786 mil. eur.

Solidní základ růstu

Počátkem listopadu bylo úspěšně dovršeno navýšení vlastního kapitálu společnosti PORR. V rámci veřejné nabídky v Rakousku a následnému soukromému umístění akcií u mezinárodních investorů dosáhlo hrubého výnosu z emise 122,2 mil. eur. Společnost PORR by tak měla do konce roku dosáhnout zamýšleného cílového rozpětí podílu vlastního kapitálu ve výši 20 – 25 %.

Z důvodu zlepšení struktury vlastního kapitálu byl v říjnu splacen hybridní dluhopis 2014-2021. Hybridní dluhopis 2017-2021 byl v listopadu refinancován vydáním nového hybridního dluhopisu ve výši 50 mil. eur.

Potvrdila se prognóza na rok 2021

S ohledem na dobrý vývoj hospodářských výsledků za prvních devět měsíců roku 2021 a přes vyrovnání se Spolkovým úřadem pro hospodářskou soutěž, které proběhlo ve 3. čtvrtletí, plánuje představenstvo společnosti pro rok 2021 i nadále objem výroby ve výši 5,3 až 5,5 mld. eur a předpokládá kladný hospodářský výsledek před zdaněním s marží ve výši +1,3 % až +1,5 %. Představenstvo s optimismem předpokládá, že zavedená opatření dále zvýší ziskovost společnosti a s ohledem na trvale udržitelný rozvoj se podaří navázat na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. Tato prognóza vychází z aktuálních cílů jednotlivých divizí a ze šancí a rizik, vznikajících na jednotlivých trzích.

 

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. eur) 1-9/2021 % ∆ 1-9/2020
Objem výroby1 4 135 9,4 % 3 778
Přijaté zakázky2 7 778 14,3 % 6 808
Zakázkové krytí2 4 833 13,7 % 4 250
Průměrný počet zaměstnaců 20 135 0,3 % 20 068
Obrat 3 722,9 10,6 % 3 365,9
EBITDA 197,8 > 100,0 % 74,3
EBT 42,5 < -100,0 % -62,4
Hospodářský výsledek koncernu 26,3 < -100,0 % -46,8

Bilance a finanční ukazatele (v mil.eur.)

30.09.2021

% ∆

31.12.2020
Bilanční úhrn 3 786 7,9 % 3 509
Vlastní kapitál 645 -0,8 % 651
Podíl vlastního kapitálu 17,1 % -1,4 PP 18,5 %
Dluh netto3 315 > 100,0 % 137

1   Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2   Zakázkové krytí a přijaté zakázky jsou upraveny o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusenu „Rheinbrücke Leverkusen“ a H51 Pfons - Brenner. Srovnávací údaje byly upraveny zpětně.
 3  Ve srovnání s 30. červem 2020 bylo vykázáno značné zlepšení zadluženosti netto o 119 mil. eur

 

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com
 

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.