Skip to content
Informace pro tisk

PORR získal další veřejnou zakázku zadanou metodou Design & Build

Praha, 30.01.2023 - PORR zvítězil ve veřejné soutěži na výstavbu budovy Simulačního centra intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Zakázka byla zadána metodikou Design & Build. Práce budou zahájeny na jaře 2023, dokončení realizace je plánováno na konec roku 2025.

Projekt „Simulační centrum intenzivní medicíny“ je realizován v rámci Národního plánu obnovy a je to již čtvrtá veřejná zakázka zadaná metodou Design & Build, kterou společnost PORR a.s. v České republice realizuje.  Metoda Design & Build je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu je zcela nebo částečně přenesena na zhotovitele stavby. Objednatel v zadání definuje pouze účel, standardy a výkonová kritéria, tedy vlastnosti, které by stavba z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí měla splňovat. Za dodržení těchto požadavků následně zodpovídá realizátor projektu, který nese případná rizika i výrazně vyšší míru zodpovědnosti. Na schopnosti a kvalitu dodavatele jsou tedy kladeny vyšší nároky než při zadání zakázky standardní formou. Použití metody Design & Build zároveň ale umožňuje rychlejší zahájení realizace s možností překrývání fáze projektování a realizace, tedy i rychlejší zprovoznění stavby. Současně tato metoda zadání zajišťuje dodržení nabídkové ceny, která není následně ovlivňována změnami v projektové dokumentaci provedené zhotovitelem při realizaci díla.

„Společnost PORR má s realizací projektů zadaných metodou Design & Build celosvětově bohaté zkušenosti, a to i v oblasti staveb pro sektor zdravotnictví. Nejnověji zvítězili naši polští kolegové v tendru na výstavbu nového onkologického centra ve Vratislavi v hodnotě 200 milionů euro,“ uvedl Dušan Čížek, člen představenstva společnosti PORR a.s.

Stavba Simulačního centra je projektována metodikou BIM (Building Information Modeling). Projektování touto metodikou s sebou přináší nezměrné výhody v minimalizaci rizik „kolizí“ konstrukcí a TZB ve výškových úrovních. Znamená také snazší projektové řízení a logistiku na stavbě a tím snižuje náklady na výstavbu. Informační model pak slouží po celou dobu životnosti stavby pro správu budovy.

Hlavní provozy nového centra

V nově budované pětipatrové budově Simulačního centra intenzivní medicíny FN v Motole se budou nacházet dva provozy. Hlavním z nich bude velmi specifický provoz Simulačního centra, který kombinuje provozní zásady staveb zdravotnických a vzdělávacích. V horních podlažích je pak navržen provoz Ústavu mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, který kromě laboratoří zajišťuje výuku předmětu lékařská mikrobiologie pro 2. LF UK.

Školicí prostory v rámci Simulačního centra zahrnují simulovaný provoz urgentního příjmu a na něj navazující specializovaná pracoviště JIP a ARO. Je zde též možné umístit simulovanou vyšetřovnu CT. Urgent je přímo navázán na přilehlý cvičný dvůr. V tomto dvoře bude probíhat nácvik terénního zásahu a bude zde parkován cvičný sanitní vůz. Díky tomu je možné simulovat celý průběh zásahu zdravotnických záchranářů s návazností na oddělení urgentního příjmu.

Součástí simulačního centra jsou i operační sály včetně potřebného zázemí předoperační přípravy (anestezie, mytí). Sály budou vybaveny obdobně jako reálné. Jeden operační sál se předpokládá vybavit angio linkou. V multifunkčním sále se předpokládá simulovat různá prostředí a situace dle potřeb uživatele.

Ve víceúčelových školicích místnostech bude probíhat příprava a vyhodnocení cvičných simulací.

Ústav mikrobiologie

Ve 3. a 4. NP budovy se bude nacházet Ústav mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol. Součástí ústavu budou prostory pro příjem vzorků a pro automatizované i manuální zpracování materiálu a jeho inkubaci v termostatech.

Jednotlivé laboratoře budou vybaveny dle specifických požadavků odborných specializovaných lékařských profesí.

Celková hodnota zakázky činí 461 mil. CZK. Výstavba centra započne na jaře roku 2023 a dokončení je plánováno na konec roku 2025.

 

Data a fakta v kostce:

Název projektu: Simulační centrum intenzivní medicíny
Rozsah služeb: Design & Build
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole
Dodavatel: PORR a.s.
Doba realizace: 2023- konec roku 2025
Objem zakázky: 461 mil. CZK (bez DPH)
Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.