Skip to content
Informace pro tisk

PORR získal nejvyšší známku v mezinárodním hodnocení ochrany klimatu

Vídeň, 24. 1. 2022 – Společnost PORR získala nejvyšší známku v mezinárodně uznávaném ekologickém hodnocení Carbon Disclosure Project (CDP). Koncern zapůsobil svou strategií energetické účinnosti a snižování emisí. V oblasti klimatických změn udělila organizace CDP společnosti PORR vynikající hodnocení “A-“ a povýšila ji do kategorie “Leadership”.

Hodnocení se zúčastnílo více než 13 000 společností z celého světa. V této náročné konkurenci se společnosti PORR AG podařilo poprvé získat nejvyšší skóre A- v kategorii Změna klimatu (“Climate Change) a vstoupit tak do kategorie „Leadership“. Tím se PORR zařadil mezi  společnosti s osvědčenými postupy, které jsou vzorem v oblasti udržitelnosti.

„Obzvláště nás těší, že jsme dosáhli výjimečně vysokého hodnocení nejen ve srovnání s mezinárodními kolegy ve stavebnictví, ale také ve srovnání se všemi zúčastněnými společnostmi z Evropy a ze světa bez ohledu na sektor,“ řekl Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG. PORR se také zúčastnil – letos poprvé – hodnocení v kategorii Voda a hned získal hodnocení B.

The Carbon Disclosure Project (CDP) je státní nezisková organizace, která poskytuje investorům, společnostem, městům, zemím a regionům globální systém pro měření jejich dopadu  na životní prostředí. Systém má pomoci vytvořit budoucnost s čistým klimatem, bez odlesňování a s nezávadnou vodou pro všechny. CDP vybudovala největší světovou databázi o těchto tématech.

Ochrana klimatu je zakotvena ve strategii

"Toto hodnocení potvrzuje, že jsme s naší klimatickou strategií na správné cestě," řekl Strauss. „Zaměřujeme se na efektivní využívání energie a zdrojů a na snižování emisí. Toho dosahujeme využitím uzavřených cyklů zdrojů, využíváním obnovitelných zdrojů energie a digitálních modelů budov.”

Například v roce 2020 dokázal PORR během jediného roku zvýšit množství vlastní vyrobené energie o 114 procent na 337 MWh. Výrazně vzrostlo i množství použitého recyklovaného materiálu, a to o 7 586 tun. Stanovený cíl snížení celkových emisí o 7,5 procenta do roku 2020 oproti roku 2015 byl splněn, a dokonce překonán.

Při nákupu stavebních strojů nakupuje skupina PORR zařízení nové generace se zaměřením na alternativní pohony a energie. Správa zařízení a vozového parku je řízena centrálně. Stará výrobní zařízení jsou neustále modernizována a logistika staveniště je optimalizována – s cílem zvýšit energetickou účinnost na jedné straně a zároveň snížit emise skleníkových plynů na straně druhé.

Společnost PORR při výstavbě budov dbá nejen na samotny způsob výstavby, ale také na udržení co nejnižší uhlíkové stopy během celého životního cyklu budovy.  Staví např. obzvláště udržitelnou budovu v düsseldorfském Media Harbour. Cradle je recyklovatelný dřevěný hybridní dům. Budova je dřevobetonová konstrukce s fasádou ze dřeva a skla a schodištěm z recyklovaného betonu. Téměř veškerý materiál lze po použití recyklovat.

Všechny pobočky PORR jsou certifikovány podle systému managementu ISO 14001, přičemž všechna sídla v Rakousku splňují dodatečné požadavky na certifikaci ISO 50001, čímž PORR rovněž splňuje vysoké standardy v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Stavební techniky, které šetří vodu, jsou na programu skupiny spolu se zvyšováním efektivity využití vody ve fázi výstavby. Pokrok dosažený v oblasti strategie ochrany klimatu je pravidelně přezkoumáván a podle potřeby jsou prováděny úpravy.

Motivace k dalším opatřením

Strauss vidí letošní rating CDP jako pobídku k dalšímu zdokonalování strategie ochrany životního prostředí a klimatu. „Na rok 2022 plánujeme další stavební projekty, které jsou udržitelné a připravené na budoucí změny, projekty, které stanoví nová kvalitativní měřítka pro budoucnost,“ uvedl Strauss. "Toto vnímáme jako důležitou úlohu naší firmy. Intenzivní spotřeba zdrojů znamená, že stavební a realitní průmysl má klíčovou odpovědnost za ochranu životního prostředí“.

Další informace jsou v angličtině k dispozici na Climate Strategy and Water Policy a Sustainability Ratings.

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí