Skip to content
Informace pro tisk

Předběžné hospodářské výsledky za rok 2018

Rekordní zakázkové krytí a stabilní hospodářský výsledek

  • Výkonnost podniku a zakázkové krytí jsou tak vysoké, jako doposud nikdy
  • Stabilní hospodářský výsledek i přes tlak na snižování marží
  • Stabilní dividendy ve výši 1,10 EUR na akcii
  • Pozitivní prognóza na rok 2019:
    • Trvající poptávka v sektoru stavebnictví a plná vytíženost podniku
    • Objem výroby překročil hodnoty z loňského roku

Vídeň, 19.03.2019 – PORR AG dále rozšířil svou silnou zakázkovou základnu. Objem výroby a zakázkové krytí se v roce 2018 ještě zvýšily a dosáhly nejvyšších hodnot v celé historii podniku. Předpokládaným objemem výroby ve výši kolem 5,6 mld. EUR dosáhl PORR nárůstu o téměř 18 %. Hodnota zakázkového krytí poprvé překročila hranici 7 mld. EUR. 88 % objemu výroby realizuje PORR na svých pěti stabilních domácích trzích v Evropě.

„PORR má silnou pozici a je rozhodujícím hráčem na trhu. S ohledem na napjatou situaci na trhu jsou výsledky, kterých jsme dosáhli, mimořádně solidní“, říká Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Do budoucna hledíme se sebedůvěrou. Poptávka po stavebních pracích je vyšší než kdy jindy a my jsme ti nejlepší ve svém oboru.“

Příznivá situace v oblasti zakázek

Na základě předběžných výsledků stoupl objem výroby společnosti PORR na 5 592,9 mil. EUR a dokonce tak překonal stanovené cíle. Nárůst o 18 %, zřejmý na všech domácích trzích, byl výrazně vyšší než loňský průměr v evropském stavebnictví. Značný nárůst zaznamenaly především obory jako průmyslová výstavba, inženýrské stavby a mezinárodní infrastrukturní projekty. Převážnou část objemu výstavby jsme opět realizovali v Rakousku a v Německu.

Strategie jasného zaměření se vyplácí. Zakázkové krytí dosáhlo nové nejvyšší hodnoty v celé historii: objednané zakázky v hodnotě 7 099,6 mil. EUR představují nárůst o 12 %, a to i přes silný nárůst objemu výroby. S ohledem na svou silnou pozici si může PORR ještě více vybírat projekty, na kterých se bude podílet. Zakázkové krytí vykazuje stabilitu a pohybuje se kolem 6 325,7 mil. EUR (loni: 6 300,9 mil.). Kromě velkého počtu projektů v oboru pozemního stavitelství boduje PORR především v oblasti výstavby infrastruktury. V roce 2018 se podařilo strategickým získáváním velkých projektů, jako např. komplexního projektu Brennerského úpatního tunelu v Rakousku, rychlostní silnice S3 v Polsku nebo komplexu urychlovače částic FAIR v Německu, vytvořit základ pro zdravé zakázkové krytí našeho podniku v roce 2019 i v dalších letech.

Stabilní hospodářské výsledky a atraktivní dividendy

Dle předběžných, dosud neověřených hospodářských výsledků za rok 2018, očekává představenstvo společnosti hospodářský výsledek lehce překračující úroveň z loňského roku ve výši 85,3 mil. EUR. Výrazného pokroku bylo dosaženo v Německu, naproti tomu náročné prostředí v Polsku se na hospodářských výsledcích podepsalo částečně negativně.

PORR se drží své trvalé a spolehlivé politiky v oblasti dividend. Rovněž pro rok 2018 představenstvo předpokládá, že valné hromadě navrhne stejnou výši dividend jako v loňském roce, tj. 1,10 EUR. Přibližně 6% výnos dividend, vycházející z ročního kurzu společnosti PORR v roce 2018, se i nadále řadí k nejlepším akciím v oboru.

Prognóza

Jasné strategické zaměření zůstane i v roce 2019 koncentrováno na bezvadnou realizaci. Z dnešního pohledu vidí PORR pro obchodní rok 2019 optimisticky dosažení mírného zvýšení vysoké úrovně výkonnosti. Nadále však přetrvávají výzvy, jako je trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, problémy s kapacitami subdodavatelů a vysoké ceny ve stavebnictví. Skutečná výkonnost podniku se může od současných předpokladů lišit v důsledku působení vnějších faktorů a sezónnosti oboru stavebnictví.

Definitivní výsledky hospodaření podniku v roce 2018 zveřejní PORR AG 29. dubna 2019.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
Tel. +43 50 626-1001
Mob. +43 664 626-1001
comms@porr-group.com

Presse-Kontakt:

Sandra C. Bauer
Vedoucí odd. koncernové komunikace . koncernová mluvčí
PORR AG
Mob. +43 664 626-3338
sandra.bauer@porr.at

IR-Kontakt:

Milena Ioveva
Vedoucí odd. pro vztahy s investory a strategie
PORR AG
Tel. +43 50 626-1763
Mob. +43 664 626-1763
milena.ioveva@porr.at 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.