Skip to content
Informace pro tisk

Předběžné výsledky 2017: PORR roste silněji než trh

  • Výkonnost a zakázkové krytí dosáhly rekordních hodnot
  • Druhý nejlepší hospodářský výsledek v dějinách PORRu
  • Zadluženost netto klesla pod 200 mil. EUR
  • Prognóza na rok 2018: Nárůst výkonu na 5 mld. EUR

Vídeň, 14.03.2018 – v roce 2017 dosáhl PORR AG nárůstu výkonosti a zakázkového krytí již po páté za sebou. Předpokládaným objemem výroby ve výši kolem 4,7 mld. EUR dosáhla společnost PORR rekordního nárůstu překračujícího 20 %. Zakázkové krytí o objemu necelých 6,4 mld. EUR dosáhlo takové výše, jako nikdy v historii. Domácí trhy společnosti PORR zůstaly i v roce 2017 stabilním motorem, pohánějícím růst.

„Společnost PORR nabrala správný kurs. Záměrně jsme investovali do budoucího růstu. Zároveň jsme díky rekordnímu počtu nasmlouvaných zakázek vytvořili solidní základ pro rok 2018 a následující léta“, uvedl Karl-Heinz Strauss, generální ředitel PORRu. „Spolu s týmem představenstva v novém složení budeme v roce 2018 klást zvláštní důraz na profitabilitu.“  Na základě předběžných hospodářských výsledků docílila společnost PORR objemu výroby ve výši 4 738,2 mil. EUR. Dosažené zvýšení o 20,7 % značně překročilo loňský rok. Organický růst ve výši 12,3 % těžil především z jasného postavení společnosti na našich domácích trzích v Rakousku, Německu, ve Švýcarsku, Polsku a v České republice. Dalšího nárůstu o 8,4 % docílil PORR na základě akvizic. Značný nárůst přinesla především komerční výstavba a mezinárodní projekty v oblasti infrastruktury. Převážná většina výkonů byla realizována v Rakousku a Německu.  V roce 2017 tak PORR dosáhl druhého nejlepšího hospodářského výsledku v celé své historii. Jeho součástí jsou jak integrační náklady ze silně expanzivního kursu v Německu, tak jednorázové výsledky v Kataru. Hospodářský výsledek za rok 2017 tak bude, podle očekávání, o něco málo nižší, než rekordní hodnota z loňského roku.  Zakázkové krytí dosáhlo maxima za celou dobu existence společnosti: dosažená hodnota nasmlouvaných zakázek 6 366,8 mil. EUR znamená navýšení o 32,5 %, a to i přes velký nárůst objemu výroby. Souhrn došlých zakázek vzrostl s 51,8 % ještě více a dosáhl částky 6 300,9 mil. EUR. V roce 2017 jsme vyhráli výběrová řízení na projekty velkého rozsahu, jako např. na výstavbu pobočky BMW v Mnichově-Freimannu nebo komplexní projekty na výstavbu infrastruktury, jako dálniční most přes Rýn na dálnici A1 mezi Dortmundem a Koblencem, železniční trať LK 354 mezi Poznaní a Pilou v Polsku, nebo na dílčí úsek trasy metra U5 ve Frankfurtu, které zajistí vytížení našich kapacit po roce 2018. PORR se opět osvědčil jako spolehlivý partner při výstavbě komplexních velkých projektů v oblasti infrastruktury a průmyslových staveb.  Předpokládaná zadluženost jen během 4. čtvrtletí 2017 poklesla na necelých 300 mil. EUR netto a ke konci roku 2017 se pohybovala kolem 200 mil. EUR netto.

Prognóza

Na základě současného rekordního objemu zakázek počítá představenstvo společnosti PORR s nárůstem objemu výroby v roce 2018 na cca. 5 mld. EUR, tedy se zvýšením o cca 5.5 %.

Definitivní hospodářské výsledky za obchodní rok 2017 zveřejní společnost PORR AG dne 26. dubna 2018. sandra.bauer@porr.at 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.