Skip to content
Informace pro tisk

Silné první pololetí roku 2022 pro PORR

  • Objem zakázek na rekordní úrovni 8 mld. EUR
  • Zvýšení objemu výroby o 10,8 %
  • Růst EBT na 22,1 mil. EUR
  • Výhled pro rok 2022:
    • o Produkce ve výši 5,7 mld. až 5,9 mld. EUR
    • o Zvýšení zisku oproti předchozímu roku


Vídeň, 30.08.2022 – Společnost PORR zaznamenala v nestabilním prvním pololetí roku 2022 pozitivní výsledky: při objemu výroby 2 766 milionů EUR dosáhl PORR zisku před zdaněním ve výši 22,1 mil. EUR. Tím byl upevněn stabilní základ pro nadcházející roky.

"Naše společnost PORR má za sebou dynamické a úspěšné první pololetí roku 2022," uvedl Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG. "Tímto potvrzujeme: Řešíme výzvy a dosahujeme výsledků." K nárůstu zisku přispělo zejména 10,8% zvýšení objemu výroby na 2,766 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím loňského roku zisk před zdaněním (EBT) vzrostl na 22,1 mil. EUR.

Objem zakázek dosáhl nového maxima, když se zvýšil o 2,6 % na více než 8 mld. EUR. Tím jsme upevnili stabilní základ pro hospodářskou činnost v následujících letech. K nejvýznamnějším projektům patří výstavba VIO Plaza a obytného komplexu Podhagskygasse, obojí ve Vídni, a revitalizace Barrandovského mostu v Praze. Mezi další nové klíčové zakázky patří městský most Drammen Bybrua v Norsku a spalovna odpadu v polském Rzeszówě. "V současné době uplatňujeme strategii selektivního získávání zakázek. Ta se osvědčila zejména v první polovině roku," vysvětlil Strauss.

Včasné zavedení nového kalkulačního modelu pro získávání zakázek umožnilo společnosti PORR úspěšně zvládnout nárůst nákladů v posledních měsících. Souběžně s centralizací nákupu, která zajistila dostupnost materiálů a surovin na stavbách, se zvýšení nákladů z velké části přeneslo na zákazníky. Nicméně náklady na materiál a ostatní nakupované výrobní služby vzrostly neúměrně obratu, a to celkem o 18,3 % (nárůst obratu o 13,4 %).

Zlepšení kapitálové struktury

Společnost PORR dokázala díky strategickým opatřením zlepšit svou kapitálovou strukturu: Poměr vlastního kapitálu k 30. červnu 2022 činil 18,4 % (30. června 2021: 18,1 %). Došlo ke snížení hybridního kapitálu na 76,1 mil. EUR z důvodu splacení hybridních dluhopisů z let 2014 a 2017; jeho podíl na vlastním kapitálu se výrazně snížil na 33 %.

Společnost PORR rovněž zlepšila strukturu své rozvahy z hlediska čistého dluhu. Ten se ve srovnání s 30. červnem předchozího roku zlepšil o 111,7 mil. EUR, přičemž likvidní rezerva činí více než 750 mil. EUR. „Díky tomu jsme dobře připraveni na druhé pololetí," uvedl Strauss.

Inteligentní růst s technologií Green and Lean

"Naším cílem je udržitelná ziskovost," potvrdil Strauss. "Důsledně realizujeme náš program pro budoucnost PORR 2025 a zaměřujeme se na selektivní a inteligentní růst." To zahrnuje řízení rizik při získávání zakázek stejně jako neustálou optimalizaci stavebních procesů a pokročilou digitalizaci prostřednictvím BIM a LEAN.

Zvláštní důraz je kladen na projekty jako je např. udržitelná revitalizace obchodní budovy Schader v Curychu: Dekonstrukce zpět na původní konstrukci zde byla provedena způsobem co nejvíce šetřícím zdroje. Zcela v souladu s oběhovým hospodářstvím se zaměřujeme také na opětovné využití materiálů. PORR tak ukazuje, jak může udržitelná výstavba pozitivně ovlivňovat životní prostředí. "Naše strategie Green and Lean udává směr," vysvětluje Strauss.

Výhled pro rok 2022

"V současné době pozorujeme pomalou stabilizaci cen materiálů na vysoké úrovni a jsme v této oblasti opatrně optimističtí," zdůrazňuje Strauss. Na základě současného vývoje příjmů společnosti PORR očekává představenstvo pro hospodářský rok 2022 produkci ve výši 5,7 až 5,9 miliardy EUR.  Navzdory přetrvávajícím nejistotám ohledně vývoje cen a nákladů a také s ohledem na dodavatelský řetězec očekává představenstvo lepší výsledek ve srovnání s předchozím rokem. Ve střednědobém horizontu zůstává cílová marže EBT na úrovni 3,0 % až do roku 2025.

V současné době však nelze předvídat další vývoj konfliktu na Ukrajině, jeho důsledky a rozsah. To vyvolává nejistotou v souvislosti s dodávkami plynu z Ruska a na nich závislými dodávkami energie. Kromě toho nelze vyloučit další výrazné zvýšení cen energií a stavebních materiálů. To znamená, že každé hodnocení hospodářského vývoje je zatíženo riziky prognózy.

Data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. EUR 1-6/2022 % ∆ 1-6/2021
Objem výroby1 2.766  10,8 % 2.496
Průměrný počet zaměstnanců 20.181 1,9 % 19.808
Zakázkové krytí 8.049  2,6 % 7.848
Přijaté zakázky 3.046 -6,9 % 3.271 
Obrat 2.595,9 13,4 % 2.288,3 
EBITDA 125,8 10,3 % 114,0
EBT 22,1  92,8 % 11,5
Hospodářský výsledek za období 15,6 81,2 % 8,6

Bilance a finanční ukazatele(v mil. EUR)

30.6.2022

% ∆

30.6.2021
Bilanční úhrn 4.035  11,5 % 3.620 
Vlastní kapitál 742 13,5 %  654
Podíl vlastního kapitálu 18,4 % 0,3 PP 18,1 %
Dluh netto 198 -36,0 % 310

1    Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlasntím kapitálem, kotovaných nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

S Vašimi dotazy se, prosím, obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

Investor Relations
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.