Skip to content
Informace pro tisk

PORR nasadil správný kurs – zlepšení hospodářských výsledků v 1. čtvrtletí, plné zakázkové krytí

  • Nejvyšší zakázkové krytí všech dob ve výši 8 mld. eur  
  • Objem výroby a hospodářský výsledek značně překonal výsledky za první čtvrtletí roku 2020  
  • Prognóza na rok 2021 se potvrdila 
     

Vídeň, 26.05.2021 – Působivý start do roku 2021 předznamenal návrat společnosti PORR na úroveň před vypuknutím pandemie koronaviru. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali značné zlepšení, jak v objemu výroby (1 mld. eur), tak v hospodářském výsledku (-9,4 mil eur). Hodnota zakázkového krytí ve výši 8 mld. eur tvoří dobrou základnu pro budoucnost.

„Zlepšením na všech úrovních jsme dokázali, že to myslíme vážně,“ říká Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Plné zakázkové krytí spolu s naším finančním a strategickým zaměřením zajistí, že naše dodávky budou ziskové, a že budeme profitovat z pokračujícího hospodářského rozmachu.“

Rekordní zakázkové krytí a zlepšení hospodářského výsledku

Objem výroby vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2021 o 6,3% na 1,002 mil. eur. Největší nárůst jsme zaznamenali v Rakousku a při výstavbě infrastruktury v Polsku. Na našich sedmi domácích trzích PORR znovu realizoval největší část celkového objemu výroby, ve výši 95%.  Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) dosáhl -9,4 mil. eur, tedy o celých 16,2 mil. eur více než v loňském roce. Hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí však bývá vždy negativně ovlivněn sezónními výkyvy a proto nemá velkou vypovídací hodnotu pro hospodářský výsledek celého roku.

Díky rekordnímu zakázkovému krytí ve výši 7,920 mld. eur je PORR optimálně připraven na budoucnost. Úroveň z loňského roku jsme přitom překročili o nezanedbatelných 21,3 %. I přes pandemii koronaviru byl PORR velice úspěšný v získávání nových akvizic. Během prvních tří měsíců roku 2021 zaznamenal PORR nové zakázky ve výši 1,850 mil. eur, tedy nárůst o 60,9 %. Velká poptávka trvá především v oblasti infrastruktury. Mezi zakázky, které jsme vysoutěžili v poslední době patří například velký projekt novostavby linky U2 vídeňského metra, vybudování přečerpávací elektrárny s přehradní nádrží Limberg III v Kaprunu, a rovněž zakázka na projekt a realizaci rychlostní komunikace S19 v Polsku mezi obcemi Kuźnica und Sokółka Północ. V oblasti pozemního stavitelství narůstá boom především v bytové výstavbě – PORR zde zaznamenal úspěch především ve výběrových řízeních na velké projekty v Německu, ve Švýcarsku a v Rakousku.

Zlepšení kapitálové struktury

Bilanční úhrn společnosti PORR se udržel na výši 3,512 mil. eur, tedy na úrovni z konce roku 2020 (k 31.12.2020: 3,509 mil. eur). Vlastní kapitál společnosti dosahoval k 31.12.2020 částky 634 mil. eur. V důsledku sezónních vlivů bylo za vykazované období dosaženo záporného hospodářského výsledku a vyplacení hybridního kapitálového úroku snížilo částku vlastního kapitálu. Podíl vlastního kapitálu se proto mírně snížil na 18,0% (k 31.12.2020: 18,5%). K rozhodnému dni dosáhl čistý dluh výše 306 mil eur, čímž došlo v meziročním srovnání k významnému snížení (31.3.2020: 519 mil. eur). Ve srovnání s údaji z konce loňského roku 2020 došlo k jeho nárůstu v důsledku sezónních vlivů (31.12.2020: 137 mil. eur). Likvidní prostředky se v prvním čtvrtletí pohybovaly v komfortní výši 436 mil. eur.  

 „PORR 2025“ důslednost a rychlost

„Program transformace PORR 2025 máme v seznamu úkolů na jednom z nejpřednějších míst a podařilo se nám dosáhnout významného pokroku“ uvedl CEO Karl-Heinz Strauss. 

Pro program transformace do roku 2025 stanovila společnost PORR jasné a dosažitelné cíle. Kromě zavedení nové, vysoce transparentní organizace podniku budou průběžně zaváděny další změny na všech úrovních, aby se do budoucna posílila schopnost docílit výnos a přidanou hodnotu.

Prognóza na rok 2021

Růstové faktory ve stavebnictví zůstaly neporušené, a během krize dokonce posílily. Představenstvo společnosti plánuje na rok 2021 objem výroby ve výši 5,3 až 5,5 mld. eur a předpokládá kladný hospodářský výsledek s marží EBT ve výši +1,3 % až +1,5 %. Představenstvo s optimismem předpokládá, že zavedená opatření zvýší ziskovost společnosti a s ohledem na trvale udržitelný rozvoj se podaří navázat na úroveň před vypuknutím koronavirové pandemie. Tato prognóza vychází z předpokladu, že během první poloviny roku 2021 se z větší části podaří překonat negativní vlivy pandemie.

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. eur) 1-3/2021 % ∆ 1-3/2020
Objem výroby1 1.002 6,3 % 942
Průměrný počet zaměstnaců 19.033 1,8 % 18.688
Zakázkové krytí2 7.920 21,3 % 6.527
Přijaté zakázky2 1.850 60,9 % 1.150
Obrat 968,4 6,1 % 912,4
EBITDA 38,6 82,2 % 21,2
EBT -9,4 -63,4 % -25,5
Hospodářský výsledek koncernu -7,2 -65,8 % -21,0

Bilance a finanční ukazatele (v mil.eur.)

31.03.2021

% ∆

31.12.2020
Bilanční úhrn 3.512 0,1 % 3.509
Vlastní kapitál 634 -2,6 % 651
Podíl vlastního kapitálu 18,0 % -0,5 PP 18,5 %
Dluh netto 306 > 100 % 137

1 Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2 Zakázkové krytí a přijaté zakázky jsou upraveny o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusenu „Rheinbrücke Leverkusen“ a  H51 Pfons - Brenner. Srovnávací údaje byly upraveny zpětně.

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG

T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG

T +43 50 626 1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.