Skip to content

Horkovod a předávací stanice Chrudim - Střed

Data a fakta
Firma PORR a.s.
Zadavatel Elektrárny Opatovice, a.s.
Město/Země Chrudim - Česká republika
Druh projektu Vedení
Doba výstavby 05.2013 - 08.2014

Teplo pro Chrudim

V rámci tohoto projektu byly položeny horkovodní rozvody o celkové délce 3 736 m a instalováno jedenáct předávacích stanic tepla.

PORR též převzal všechny zemní práce, jako výkopy a zásypy, realizaci lože pod potrubí, jakož i demolici a obnovu živičných komunikací, chodníků a dalších dlážděných ploch. Součástí projektu byl i kryt vozovky z drátkobetonu tloušťky 200 mm.