Skip to content

Komplexní Simulační Centrum (SIMU) Masarykovy Univerzity

Data a fakta
Firma PORR a.s.
Zadavatel Masarykova univerzita Brno
Město/Země Brno - Česká republika
Druh projektu Zdravotnické zařízení
Doba výstavby 10.2018 - 11.2018

Vzdělání na pevných základech.

Moderní vzdělávací zařízení rozkládající se na sedmi podlažích: to je v českých podmínkách unikátní simulační pracoviště SIMU v Univerzitním kampusu Brno. Studenti medicíny zde absolvují praktickou výuku. Postavili jsme k tomu nejlepší základy.

Náš místní tým rozdělil projekt do dvou stavebních objektů. Před zahájením prací musely být zajištěny stavební jámy. Toho bylo v Brně dosaženo kombinací pilotových stěn a berlínského pažení.

Celkem naši kolegové odvrtali přes 1.650 bm pilot a zápor. Celková plocha pažicích konstrukcí činila 1.350 m2

Stabilitu konstrukcí jsme zaručili kombinací trvalých a dočasných dvou až pěti pramencových horninových kotev v souhrnné délce 1.023 bm.

Druhý stavební objekt tvořilo samotné hlubinné založení budoucí tréninkové nemocnice na 76 kusech velkoprofilových pilot. Dohromady naš tým na založení objektu odvrtal více jak 1.450 bm pilot. Z většiny se jednalo o piloty DN 1200 mm s délkou 26 metrů. Tím jsme se pohybovali na hranici technických možností strojního vybavení, které má oddělení speciálního zakládání v České republice k dispozici.