Skip to content

Obchodní centrum Letňany

Data a fakta
Firma PORR a.s.
Zadavatel Letňany Centre s.r.o.
Město/Země Praha - Česká republika
Druh projektu Nákupní centra
Doba výstavby 01.2018 - 10.2018

Nad hlavami.

Jako generální dodavatel a vedoucí člen sdružení realizoval PORR a.s. ve spolupráci se společností PBW Group s.r.o. zakázku na rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu Obchodního centra Letňany v Praze. Aby byl provoz centra narušen co nejméně, probíhaly práce na vícero místně i časově rozvržených úsecích.

K nejrozsáhlejším rekonstrukčním pracem se řadí prostor Food Courts, včetně sanace přilehlých sociálních zařízení, pasáže před multikinem a vnitřního opláštění dominantního světlíku nad touto pasáží.

Neméně pozornosti jsme věnovali vytvoření nového vstupu do rekonstruované pasáže a nadčasové ocelové konstrukci spolu se vstupní markýzou a logům na fasádě obchodního centra. V centru hlavní oválné nákupní pasáže vznikl nový otevřený prostor, tzv. „void“. Pro zatraktivnění této části pro návštěvníky jsme sem přesunuli také eskalátory.

Ve druhém patře vznikla vnitřní zahrada s jezírkem a vodopádem zasahujícím do prvního nadzemního podlaží. Celé své umění mohli naše kolegyně a kolegové prokázat při realizaci nového atria mezi oběma podlažími. Ta vyžadovala vybourání částí stávajícího stropu a montáž několikatunové ocelové konstrukce. Tyto stavební práce probíhaly za provozu, tak říkajíc nad hlavami zákazníků.