Skip to content

Rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská – metro Želivského

Data a fakta
Firma PORR a.s. (dříve PSVS a.s.)
Zadavatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zastoupený IDS a.s.
Město/Země Praha - Česká republika
Druh projektu Železniční stavby
Doba výstavby 09.2012 - 11.2012

Spolehlivý základ pro pražské tramvaje.

Rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vinohradská (úsek Želivského – U Vinohradského hřbitova) na Praze 3 vyžadoval nejprve odvodnění tramvajové trati. Pro tento účel se opět ukázalo nutné použít potrubí z kameniny DN 200.  Tento krok byl realizován paralelně s realizací odpovídajících šachet a úpravou trolejového vedení s příslušenstvím.

 

Projekt obsahoval i dodávku a montáž kolejí ze žlábkových kolejnic na betonových pražcích, zemní práce, sanace pláně se zhutněním a pokládku geotextilie a zároveň i instalaci elektrického ovládání. K balíčku prací patřila realizace vytápění kolejových výhybek a pokládka kabelů nízkého napětí.

PORR namontoval též světelná signalizační zařízení a položil vedení kabelů a slaboproudu. Paralelně s těmito rozsáhlými pracemi byl zřízen dlážděný chodník a nástupiště a kryt tramvajové trati a chodníků z litého asfaltu.