Skip to content

Retranchement 5, Terezín

Data a fakta
Firma PORR a.s.
Zadavatel Terezín – Město změny, zájmové sdružení právnických osob
Město/Země Terezín - Česká republika
Druh projektu Rekonstrukce
Doba výstavby 03.2007 - 08.2008

Nové informační a kulturní středisko v historickém objektu.

Rekonstrukce opevněného objektu Retranchement 5 v Terezíně byla vypsána jako veřejná zakázka. Investor požadoval citlivou přestavbu, která zohlední původní vzhled jednopodlažní budovy z 19. století. První výkresy objektu pocházení již z roku 1786.

Retranchement 5 je zastřešený zemním valem se zatravněním. Objekt disponuje krom jiného i předprsní zdí pro umístění obranných děl. Vnější obvodové stěny mají plášť z režného cihelného zdiva. Vnitřní obvodové stěny jsou opatřeny vápennou fasádní omítkou. Sokl, římsy a armatury nároží jsou z pískovcových kvádrů. V objektu jsou kasematní prostory s plnými valenými klenbami. Zachovala se řada originálních prvků z doby výstavby z 19. století, které přispívají autenticitě objektu. Hradební objekty jsou pod památkovou ochranou z důvodu obecně historických, vojensko-historických a stavebně historických hledisek.

Retranchement 5 po rekonstrukci slouží se svými bezbariérovými a návštěvníkům přizpůsobenými prostory jako nové informační a kulturní centrum. Muselo být vybouráno vícero zazdívek a vystavěno několik nových příček z plných cihel.

Nové podlahy byly zhotoveny z historizujících cihel „šancovek“. Ty byly položeny na plocho do pískového lože. Část podlah ve výstavních kasematech byla realizována z dochovaných opukových dlaždic.

Stávající špaletová historická okna byla repasována. Náhrady původních kamenných ostění oken a dveří jsou provedeny z hořického pískovce. V klenbách došlo k dozdění nepůvodních otvorů a byla provedena jílová izolace a vrstvy zatravněné střechy dle stávajících. Veškeré rozvody elektro a vodovodu byly obnoveny. Středem dispozice vede teplovodní kanál v hloubce cca. 90 cm a šířce 1,2 m. Vnější omítky byly z půlky odstraněny, fasáda opravena a uvedena do svého původního provedení. 

Zvláštností projektu je koncept zelené střechy, která vyžadovala obzvláště odborný přístup. Na střeše došlo k odstranění náletové zeleně a odkopu původní zeminy v šíři 4,5 m. Byly obnoveny předprsně zdi a komíny. Byla položena vodotěsná izolace chráněná geotextilií a poté proveden nový val ze směsi zeminy a jílu v původním spádu. Nakonec bylo realizováno položení travního koberce v celé šíři zemního valu. Světlíky ve střeše byly odbourány, zároveň byly doplněny klenbami a odizolovány jílem.