Skip to content

Dopravní a inženýrské stavby

Kvalitní život se dá postavit.

Infrastruktura tvoří páteř naší moderní společnosti. PORR realizuje infrastrukturní projekty po celém Česku – od plánování po realizaci. Naše portfolio zahrnuje novostavby a rekonstrukce silnic, tunelů, mostů, vodohospodářských objektů, železničních a dopravních staveb, pokládku vedení a speciální zakládání. Našim klientkám a klientům nabízíme navíc inženýrskou, laboratorní a poradenskou činnost a dle potřeby je zásobujeme stavebními materiály nebo asfaltovými směsmi vlastní produkce.

Všestranné know-how PORRu v Česku i celé skupiny PORR tvoří základ pro to, že jsme schopni realizovat také vysoce komplexní dopravní a inženýrské projekty a přijmout každou technicky náročnou výzvu. Jakožto full-service provider a generální dodavatel staveb garantujeme spolehlivou a včasnou realizaci všech staveb z jedné ruky – od projekce po předání.

Vaše kontaktní osoby pro dopravní a inženýrské stavby.

Oblast Čechy - Střed
Pavel Hirsch Ředitel Oblasti Čechy - Střed
Oblast Morava
Václav Šafář Ředitel Oblasti Morava
Oblast Čechy - Západ
Jiří Šára Ředitel Oblasti Čechy - Západ
Železniční stavby
Tomáš Krejčí Ředitel Železničních staveb
Speciální zakládání
Petr Zvěřina Vedoucí Speciálního zakládání
Velké projekty
Vladimír Řípa Vedoucí Oblasti Velkých projektů
Technické oddělení
Radek Čuda Vedoucí technického oddělení

Vybrané projekty dopravních a inženýrských staveb.