Skip to content

Systém řízení

Řízení kvality má u nás tradici dlouhou desítky let.

Jako jedna z prvních rakouských stavebních společností zavedl PORR v roce 1995 certifikovaný systém řízení kvality. Výhoda byla jasná: PORR si stanovil nejvyšší kvalitu jako prioritu již ve svých počátcích – nejen co se realizace staveb týká. Rozumíme pojmu kvalita v mnohem širším pojetí. Vedle kvality provedení k tomu musíme připočíst zaměření na ekonomickou realizaci a ochranu životního prostředí. A samozřejmě bezpečnost práce a ochranu zdraví.

Certifikací vysíláme jasný signál: oficiálně máme potvrzeno, že náš závazek kvality nejsou jen řeči, nýbrž je součástí každodenní reality.

Odpovědnosti nikdy nevyprší platnost.

Mezitím se prostředí výrazně změnilo: požadavky na společnosti se permanentně zvyšují. Zákazníci, akcionáři, partneři, široká veřejnost a také vlastní zaměstnankyně a zaměstnanci mají neustále se zvyšující očekávání. 

Abychom v dnešní době dlouhodobě obstáli, musí brát společnost svou odpovědnost v nejrůznějších oblastech vážně: na jedné straně je to odpovědnost za lidi a životní prostředí, na druhé straně odpovědnost za efektivní utváření svých procesů řízení. Proto je pro PORR komplexní zajištění požadavků kvality nejvyšší prioritou a je jasně řízeno v naší firemní politice. A zatímco na začátku bylo „prostě hezké“ mít certifikaci, dnes už si ji neumíme v mezinárodním kontextu odmyslet.  

Aktuálně je celý koncern PORR certifikován na základě následujících normativních podkladů:

ISO 9001:2015  | Systém řízení kvality 

Quality Austria  | Příloha č. 1

Quality Austria   | Příloha č. 2

ISO 14001:2015 | Systém ochrany životního prostředí

ISO 45001:2018 | Systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví