Skip to content

Certifikace budov

Hospodárnost a odpovědnost.

Nezávislé certifikáty vypovídají mnohé o hodnotě budovy a podtrhují uvědomění si zodpovědnosti investora. Ať už se jedná o LEED nebo DGNB – PORR poradí svým klientkám a klientům ve všech otázkách certifikace budov. V popředí přitom nestojí jen samotný certifikát pro hotovou budovu. Cílem je též minimalizace zátěže životního prostředí, která vzniká v souvislosti se stavebním projektem. 

Služby PORRu začínají v této oblasti již při projekci a končí dlouhodobou, efektivní správou projektu. Ve většině případů se doplňuje ochrana životního prostředí s profitabilitou, často díky redukované spotřebě energií. Prostřednictvím svých dlouholetých zkušeností v oblasti udržitelného provozu budov poskytuje PORR důležitý přínos k hospodárnosti projektu a bere tak vážně svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a veřejnosti. 

Vybrané projekty.