Skip to content

Přehled

Kvalitní život se dá postavit.

Infrastruktura tvoří páteř naší moderní společnosti. PORR realizuje infrastrukturní projekty po celém Česku – od plánování po realizaci. Naše portfolio zahrnuje novostavby a rekonstrukce silnic, tunelů, mostů, vodohospodářských objektů, železničních a dopravních staveb, pokládku vedení a speciální zakládání. Našim klientkám a klientům nabízíme navíc inženýrskou, laboratorní a poradenskou činnost a dle potřeby je zásobujeme stavebními materiály nebo asfaltovými směsmi vlastní produkce.

Všestranné know-how PORRu v Česku i celé skupiny PORR tvoří základ pro to, že jsme schopni realizovat také vysoce komplexní dopravní a inženýrské projekty a přijmout každou technicky náročnou výzvu. Jakožto full-service provider a generální dodavatel staveb garantujeme spolehlivou a včasnou realizaci všech staveb z jedné ruky – od projekce po předání.

Vaše kontaktní osoby pro dopravní a inženýrské stavby.

Oblast Čechy - Střed Petr Škvařil Ředitel Oblasti Čechy - Střed
Mostní stavby Martin Ředina Ředitel Oblasti Mostních staveb
Oblast Morava Ondřej Řezníček Ředitel Oblasti Morava
Oblast Čechy - Západ František Buršík Ředitel Oblasti Čechy - Západ
Železniční stavby Tomáš Krejčí Ředitel Železničních staveb
Speciální zakládání Petr Zvěřina Ředitel Speciálního zakládání
Velké projekty Vladimír Řípa Člen představenstva

Vybrané projekty dopravních a inženýrských staveb.