Skip to content

Výstavba komunikací

Bez silnic to prostě nejde.

Silnice jsou pro fungování moderní společnosti zásadní. Jsou nám k dispozici každý den a využíváme je zcela samozřejmě.  

Ať se jedná o dálnice, letiště, parkoviště nebo chodníky, cyklistické, polní a lesní cesty nebo další zpevněné plochy – PORR buduje komunikace jakéhokoli druhu, vždy s požadavkem na nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost. 

Díky naší husté a strategicky rozmístěné síti vlastních a partnerských obaloven můžeme rychle a výhodně zásobovat materiálem stavby po celé České republice. Tím ušetříme nejen čas a pohonné hmoty, ale snižujeme tím i náklady pro zadavatele. 

Náš rozsah činnosti v oblasti výstavby komunikací začíná zemními pracemi a konstrukčními vrstvami a končí finálními asfaltovými vrstvami. Kromě toho testujeme důsledně v naší certifikované laboratoři všechny asfaltové směsi před jejich použitím na perfektní kvalitu.

Vybrané projekty.