Skip to content

Soulad s právními předpisy


Jakožto pro součást skupiny PORR, platí i pro nás přísná pravidla koncernové směrnice týkající se dodržování právních předpisů. To zajišťuje férové a otevřené jednání se všemi našimi zainteresovanými stranami.

Bližší informace naleznete na webové stránce skupiny PORR.