Skip to content

Soulad s právními předpisy


Jakožto pro součást skupiny PORR, platí i pro nás přísná pravidla koncernové směrnice týkající se dodržování právních předpisů. To zajišťuje férové a otevřené jednání se všemi našimi zainteresovanými stranami.

Bližší informace naleznete na webové stránce skupiny PORR.

Compliance, nejvyšší etické standardy a dodržování všech právních předpisů jsou pro PORR v České republice samozřejmostí.
Z hlediska transparentnosti má proto PORR v České republice svůj vlastní systém ochrany oznamovatelů (whistleblowing), který může být v případě potřeby anonymní. Sledujte prosím tento odkaz: https://whbs.porr.cz