Skip to content

Vedení společnosti

Angažované týmy zaručují náš úspěch.

Podporujeme podnikatelské jednání a týmovou spolupráci. Kromě toho jsou hlavními faktory našeho úspěchu jasné přidělení odpovědností, štíhlé flexibilní struktury, transparentní vedení a rychlé rozhodovací procesy. Díky našemu vedení, které všechny zaměstnance motivuje k aktivnímu zapojení do formování našeho PORRu, jsme vybaveni pro budoucnost nejlepším možným způsobem.

CEO Dušan Čížek generální ředitel - člen představenstva
CFO Martin Hanáček předseda představenstva
. Antonín Daňa člen představenstva
. Pavel Zuzula člen představenstva
. Vladimír Řípa člen představenstva

Dušan Čížek, CEO a člen představenstva PORR a.s. 

Po ukončení studií zahájil Dušan Čížek svou profesní kariéru v bankovním sektoru. V roce 1998 přešel do zpracovatelského průmyslu, kde působil nejprve jako finanční ředitel a následně generální ředitel u nadnárodních společností. V roce 2007 se stal generálním ředitelem stavební společnosti BAK a.s. Od června 2018 odpovídal Dušan Čížek jako člen představenstva PORR a.s. za oblast pozemních staveb a od března 2023 zastává funkci CEO a člena představenstva.

Martin Hanáček, CFO a předseda představenstva PORR a.s.

Ekonomický sektor zaštiťuje Martin Hanáček, absolvent Ekonomické univerzity v Bratislavě, absolvent ACCA a držitel titulu MBA z IE Univerzity v Madridu. Profesní dráhu nastartoval jako auditor a poradce na prodeje a akvizice v PWC. Následovaly senior management pozice v nadnárodních a veřejně obchodovaných koncernech v papírenském a chemickém průmyslu. Zde nabyl značné zkušenosti a kompetence díky úspěšnému řízení finanční agendy v globálním kontextu. PORR těží z jeho rozsáhlých odborných znalostí, získaných v průběhu jeho mezinárodní kariéry. 

Antonín Daňa, člen představenstva PORR a.s.

Po ukončení studií v oboru „Stavba, údržba a rekonstrukce pozemních komunikací a mostů“ na Vysoké škole dopravní v Žilině,  zahájil Antonín Daňa svůj profesní život jako mistr závodu v PSVS, dnešním PORR a.s. Následovaly pozice technicko-výrobního zástupce ředitele závodu, ředitele závodu, výrobního ředitele a místopředsedy představenstva až po předsedu představenstva PSVS. Od roku 2012 odpovídá Antonín Daňa jako člen představenstva PORR a.s. za oblast dopravních staveb.

Pavel Zuzula, člen představenstva PORR a.s.

Pavel Zuzula vystudoval Stavební fakultu na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Svoji profesionální kariéru úspěšně odstartoval jako stavbyvedoucí v zahraničí. Následujících devět let získával odborné zkušenosti po celém světě v projektovém managementu japonského stavebního giganta. Působil v mezinárodních společnostech doma na Slovensku, v Bulharsku, na Srí Lance i v Kataru. Od roku 2019 zastává pozici jednatele společnosti PORR s.r.o. na Slovensku. Od února 2021 převzal Pavel Zuzula jako člen představenstva PORR a.s. vedení za oblast infrastruktury (Velké projekty, Mostní stavby, Železniční stavby atd.).

Vladimír Řípa, člen představenstva PORR a.s. 

Po vystudování Fakulty stavební na ČVUT zahájil Vladimír Řípa svoji profesní kariéru v dopravním stavitelství v roce 2001 jako asistent stavbyvedoucího u společnosti Skanska. Následovaly pozice stavbyvedoucího, hlavního stavbyvedoucího, projektového manažera a ředitele projektu. V roce 2019 nastoupil Vladimír Řípa do společnosti PORR a.s.  na pozici ředitele oblasti Velké projekty, se zodpovědností za dopravní stavby velkého rozsahu. Od listopadu 2023 odpovídá jako člen představenstva za Silniční Infrastrukturu v České republice (Velké projekty, Mostní stavby, Doprava a Mechanizace).