Skip to content

Zdravotnická zařízení

Stavíme pro zdraví a fyzickou pohodu.

Zdraví je to nejdůležitější. Udržet jej, případně jej znovu nabýt, je úkolem zdravotnických zařízení, která musí vždy odpovídat nejnovější úrovni techniky. PORR se může v Česku v oblasti zdravotnických zařízení odkázat na mnohaleté zkušenosti a přední dovednosti – a na úspěšně realizované projekty jako domovy s pečovatelskou službou pro seniory a kliniku. Jako generální dodavatel jsme silným a spolehlivým partnerem od projektování až po běžný provoz.

Vybrané projekty.