Skip to content

Vedení

Neviditelné a nenahraditelné.

Hustá síť vedení všeho druhu tvoří základ komfortního a moderního života. Domácnosti a podniky jsou díky těmto sítím permanentně zásobovány teplem, vodou, energií a informacemi.

Pokládáme kanalizaci a vedení všech dimenzí a ze všech materiálů. Specializujeme se taktéž na zemní práce a pokládku do hloubky až 10 m. Pracujeme na volných prostranstvích, v náročných terénech i v husté městské zástavbě. 

Disponujeme speciálními znalostmi v oblasti dálkového zásobování teplem, předávacích stanic, elektro a MaR. Realizujeme kotelny a další teplárenská zařízení - od malých objektových předávacích stanic 50 kW až po velké kotelny s výkonem 10 MW. Od roku 1992 patříme k prvním společnostem v Česku, které začali s pokládkou předizovolaného potrubí.

Dnes jsme poptáváni především při dodávce velkých projektů v oblasti infrastruktury a vždy přesvědčíme svou profesionalitou, vypilovanými koncepty, komplexním technickým vybavením a svým obsáhlým know-how.

Vybrané projekty.