Skip to content

Inženýrské stavby

Propojujeme svět.

Moderní společnost potřebuje efektivní infrastrukturu. Lidé, podniky a zařízení jsou dnes propojeny komplexními zásobovacími cestami, které překlenují údolí, protínají kopce a jejichž prostřednictvím probíhá zásobování zbožím, energiemi, teplem, vodou i informacemi.

Inženýrské stavby jsou stále komplexnější a kladou čím dál vyšší požadavky na kvalitu provedení. I v této oblasti disponujeme mimořádnými dovednostmi. Přinášíme celkově promyšlené koncepty, které vyžadují technické prostředky a přístroje a v neposlední řadě také takové know-how, díky kterému jsou naše inženýrské projekty dlouhodobě úspěšné. 

Do našeho portfolia patří stavby silnic, železnic, tunelů a mostů, potrubního a elektrického vedení, vodovodů a teplovodů, jakož i inteligentní sítě, kolektory a speciální zakládání staveb.