Skip to content

Vodohospodářské stavby

Voda nad zlato.

Voda patří k nejcennějším surovinám naší planety. Inteligentní a promyšlené nakládání s tímto elementem podporuje kvalitu života nejen současné, ale také budoucích generací. Naše rozsáhlé know-how v oblasti vodohospodářských staveb využíváme pro udržitelné a šetrné využívání našeho nejcennějšího statku. 

Naše portfolio obsahuje projekty z oblasti energetického a vodního hospodářství, říční techniky, pobřežních staveb a inženýrství vodních cest, ochrany před povodněmi a sanace podzemních vod.