Skip to content

Stavby mostů

Překonáváme překážky.

Výstavba mostů je považována za královskou disciplínu mezi inženýrskými stavbami. Mosty mají v naší společnosti zvláštní postavení - překlenují překážky, údolí a řeky a spojují lidi a regiony. PORR staví mosty již více než 100 let, během nichž získal rozsáhlé know-how. Mezi naše služby patří výstavba, rekonstrukce i demolice všech typů mostů – železobetonových, betonových, zavěšených i prefabrikovaných.

V roce 2013 PORR poprvé v Česku použil zcela novou metodu demolice mostů, která umožnila v průběhu jediné noci kompletně demontovat a odklidit celý most. Dnes je tato metoda využívána i ostatními českými stavebními společnostmi.

Vybrané projekty.