Skip to content

Výstavba tunelů

Bezpečně, rychle a nepozorovaně.

Klasické ražení tunelových staveb patří ve stavebnictví k nejnáročnějším disciplínám. Do akce bývá nasazena impozantní technika a komplexní tým geologů, statiků, dělníků a dalších specialistů.

PORR je jedním z předních evropských dodavatelů tunelových staveb a disponuje vedle zkušeností získávaných desítky let i veškerým technickým vybavením, které je nutné pro realizaci tunelových projektů všeho druhu. Nezáleží na tom, zda se jedná o šachtu pro vedení potrubí, či tunel pro silniční, kolejovou nebo pěší dopravu – pracujeme v horském terénu stejně jako v hustě zastavěných aglomeracích a městech.

Při realizaci tunelů nedbáme jen na nejvyšší kvalitu provedení, ale také na ochranu životního prostředí, bezchybnou bezpečnost práce a ochranu zdraví našich zaměstnankyň a zaměstnanců.