Skip to content

Společenská odpovědnost

Naše hodnoty pro lepší zítřek.

Společenská zodpovědnost je důležitou součástí naší podnikové filozofie – ať se dotýká našich zákazníků, spolupracovníků, obchodních partnerů nebo životního prostředí.

Podporujeme sociální, etické a ekologické standardy skupiny PORR. Všechna naše rozhodnutí podléhají těmto vysokým standardům, které procházejí kontinuálním vývojem.

Společenská zodpovědnost
Více informací naleznete na webových stránkách skupiny PORR.
Přejděte na web
Kodex chování
Odpovědnost vyžaduje pravidla.
Přejděte na kodex chování