Skip to content
Informace pro tisk

PORR je i nadále na cestě k úspěchu

Výrazný nárůst objednávek v prvních devíti měsících roku 2023

  • Nárůst tržeb o 7,5 %, výroba v hodnoět 4,8 mld. EUR
  • Růst objemu zakázek o 14,7 % na 5,3 mld. EUR
  • Vysoký objem nevyřízených objednávek ve výši 8,7 mld. EUR (+10,6 %)
  • Zisk před zdaněním (EBT) se zvýšil na  68,0 mil. EUR
  • Pozitivní výhled na rok 2023
    • o Zvýšení objemu výroby z 6,5 mld. EUR na 6,7 mld. EUR.
    • o Zlepšený zisk (EBT) ve výši 125 mil. EUR až 130 mil. EUR

Vídeň, 23.11.2023 – Společnost PORR má po prvních třech čtvrtletích roku 2023 zakázky v hodnotě 8,7 mld. EUR a do budoucna se dívá pozitivně: zásobník je plný k prasknutí. Rozvoj evropské infrastruktury, urychlený energetickým přechodem, zajišťuje plnou knihu zakázek.U společnosti PORR se to odráží i ve zlepšeném zisku před zdaněním (EBT) ve výši 68,0 mil. EUR.  

Motor stavebnictví jede na plné obrátky: inženýrské stavitelství je na našich domácích trzích hnacím motorem růstu číslo jedna, zatímco průmyslové stavby mají v pozemním stavitelství stabilizační účinek. Díky našemu zaměření na stavebnictví a našemu nesrovnatelně širokému portfoliu služeb jsme v prvních třech čtvrtletích letošního roku dosáhli fantastických výsledků. Díky tomu dosáhla společnost PORR vynikajícího výsledku," shrnul CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss.

Díky své klíčové kompetenci v oblasti stavebnictví a rozsáhlým zkušenostem v oblasti výstavby infrastruktury dosáhla společnost PORR v uplynulých devíti měsících solidního růstu. Produkce vzrostla o 6,1 % na 4 801 mil. EUR, což vedlo i k 7,5% nárůstu tržeb. Společnost PORR dokázala zvýšit produkci ve většině segmentů. K růstu došlo zejména v pozemním stavitelství v Polsku, železničním a inženýrském stavitelství v Rakousku, infrastruktuře v Polsku a inženýrském stavitelství v Rumunsku.

Příjem zakázek vzrostl o neuvěřitelných 14,7 % na celkových 5 298 mil. EUR, přičemž největší objem nových zakázek pocházel z oblasti výstavby infrastruktury. Patří mezi ně stavební část H53 Brennerského základního tunelu a tunel ElbX pro elektrické vedení SuedLink v Německu. Své odborné znalosti v oblasti pozemního stavitelství prokázala společnost PORR také u přečerpávacích elektráren Ebensee v Rakousku a Forbach v Německu. V pozemním stavitelství přibyla výstavba nové onkologické nemocnice ve Vratislavi a rozšíření Pomořanské lékařské univerzity ve Štětíně v Polsku a DC Tower 2 s kancelářskými a obytnými prostory ve Vídni v Rakousku. V oblasti průmyslové výstavby PORR v současné době rozšiřuje kapacity čistých prostor společnosti AIXTRON v Německu a ams OSRAM v Rakousku. Objem nevyřízených zakázek činil na konci třetího čtvrtletí 8 701 mil. EUR, což představuje nárůst o
10,6 %.

Náklady na úrovni plánu - zvýšení zisku na 68,0 milionů EUR.

Podle očekávání se do značné míry snížily náklady na materiál. I přes nárůst produkce se společnosti PORR podařilo snížit náklady na materiál o 8,5 mil. Celkově náklady na materiál a ostatní nakupované služby rostly pomaleji než výnosy o 6,5 % - jejich podíl na výnosech tedy klesl o 0,6 PP.

Společnost PORR může být spokojena se solidním růstem zisku. EBITDA se zvýšila ze 17,2 mil. EUR na 229,5 mil. EUR. Zisk před zdaněním (EBT) vzrostl o 18,2 % na 68,0 mil. EUR. Marže EBT ve vztahu k objemu výroby tak dosáhla 1,4 % - o 0,1 p.b. více než ve stejném období loňského roku.

Poměr vlastního kapitálu 19,4 %, čistý dluh stabilní

Celková bilanční suma společnosti PORR se k 30. září 2023 zvýšila o 0,9 % na 4 183,3 mil. EUR. Potěšující je zejména nárůst vlastního kapitálu o 10,9 mil. EUR (+1,4 %) oproti konci předchozího roku na 809,9 mil. EUR. Tím se zvýšil poměr vlastního kapitálu na 19,4 % (+0,1 PP), a to i přes sezónní charakter stavební činnosti. PORR v současné době vyhodnocuje strukturu vlastního kapitálu a zkoumá možné optimalizace pro hospodářský rok 2024, zejména v oblasti hybridního kapitálu.

Čistý dluh se oproti konci předchozího roku zvýšil na 236,6 mil. EUR. Ve srovnání s 30. zářím 2022 byl vývoj stabilní (30. září 2022: 190,0 mil. EUR). Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty činily k datu účetní závěrky 353,6 milionu EUR (31. prosince 2022: 655,8 milionu EUR). Likvidní rezerva (včetně dostupných peněžních linek) činila přibližně 737 milionů EUR.

Pozitivní výhled na rok 2023 potvrzen

CEO Karl-Heinz Strauss říká: "Potřeba udržitelné výstavby je větší než kdy jindy." Hnací silou růstu průmyslu v Evropě je výstavba infrastruktury. Růst urychlují celoevropské snahy týkající se dekarbonizace, udržitelné mobility a přechodu na energetiku. "Díky rozsáhlé nabídce služeb v oblasti pozemního a průmyslového stavitelství, jakož i inženýrského stavitelství a výstavby infrastruktury, je PORR díky své strategii Green and Lean obzvláště dobrou pozici pro budoucnost."

S objemem nevyřízených zakázek ve výši 8 701 milionů EUR je zásobník dobře naplněn. Na základě toho a současného vývoje produkce společnosti PORR očekává představenstvo pro hospodářský rok 2023 produkci v rozmezí 6,5 až 6,7 miliardy EUR a zisk před zdaněním ve výši 125 až 130 milionů EUR.

Posouzení dalšího průběhu podnikání vychází z aktuálních cílů v jednotlivých oblastech a z příležitostí a rizik, které se na příslušných trzích objevují. Pokud by se geopolitická situace zhoršila, a to i v souvislosti s dodávkami energií, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její obchodní aktivity. Jakékoli hodnocení hospodářského vývoje proto podléhá prognostickým rizikům.

 

Data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele ( v mil. EUR)

1-9/2023

% ∆

1-9/2022

Objem výroby1

4.801

6,1 %

4.525

Průměrný počet zaměstnanců

20.512

1,8 %

20.140

Zásoba práce

8.701

10,6 %

7.863

Příchozí objednávky

5.298

14,7 %

4.617

Obrat

4.460,1

7,5 %

4.150,4

EBITDA

229,5

8,1%

212,2

EBT

68,0

18,2 %

57,5

Zisk za období

49,7

14,5 %

43,4

Zisk na akcii (v EUR)

1,05

45,8 %

0,72


Bilance a finanční ukazatele  (v mil. EUR)


30.09.2023


% ∆


30.09.2022

Bilační úhrn

4.183

0,6 %

4.159

Vlastní kapitál

810

5,3 %

769

Podíl vlastního kapitálu

19,4 %

0,9 PP

18,5 %

Čistý dluh

237

24,5 %

190

Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

Výkaz hospodaření ve 3. Čtvrtletí si můžete stáhnout zde.

S Vašimi dotazy, prosím, obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

 

Kontakt pro tisk:

Melanie Manner
Tisková mluvčí & Media Relations
PORR AG
T +43 50 626 5867
comms@porr-group.com

 

Odd. vztahů s investory-Kontakt:

Lisa Richter
Vedoucí odd. vztahů s investory
PORR AG
T +43 50 626 1765
ir@porr-group.com

 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí