Skip to content
Informace pro tisk

PORR: Solidní výkon v prvním čtvrtletí

  • Zvýšení produkce o 4,1 %
  • Objem nevyřízených zakázek na nejvyšší úrovni 8,4 mld. EUR
  • Zvýšení zisku díky úspěšnému řízení nákladů
  • Výhled na rok 2024 potvrzen

Vídeň, 23.05.2024 - PORR byl se v prvním čtvrtletí roku 2024 mimořádně stabilní. Vedle zřetelného růstu objemu výroby společnost opět zvýšila svůj provozní zisk (EBIT) o 14,4 %. Tahouny růstu byly inženýrské stavby a výstavba infrastruktury.

"Společnost PORR zvládla první čtvrtletí roku 2024 svižně a opět se dokázala udržet v obtížném tržním prostředí ", uvedl CEO Karl-Heinz Strauss. "Potěšující vývoj objemu výroby a nevyřízených zakázek, stejně jako nárůst zisku potvrzují, že společnost PORR má díky širokému spektru služeb a svým zkušenostem v oblasti infrastruktury ideální pozici."

Hlavním tahounem růstu v tomto odvětví bylo inženýrské stavitelství, což se projevilo i v objemu zakázek. Zde se společnosti PORR podařilo nejen zvýšit objem zakázek, zejména v oblasti rakouského železničního stavitelství a inženýrského stavitelství Na druhé straně stabilitu v pozemním stavitelství zajišťovalo mimo jiné polské průmyslové stavitelství. K významným novým zakázkám patřil závod na energetické využití odpadu v polských Gorlicích v hodnotě přibližně 96 milionů EUR a železniční inženýrské vybavení pro základní tunel Semmering v hodnotě zakázky téměř
90 mil. EUR. K výraznému nárůstu zakázek došlo v oblasti tunelování. Celkově se objem nevyřízených zakázek zvýšil o 2,8 % na 8 439 milionů EUR.

V prvním čtvrtletí roku 2024 činila produkce společnosti PORR celkem 1 323 milionů EUR, což je o 4,1 % více než v předchozím roce. Tento růst lze přičíst zejména infrastrukturním projektům v Rumunsku a Německu. Mezi ně patří výstavba dálnice Sibiu - Pitești v Rumunsku, ražba tunelů pod řekou Labe v rámci projektu SuedLink a přestavba přečerpávací elektrárny Forbach v Německu.

Navzdory přetrvávajícímu útlumu v oblasti bytové výstavby získala společnost PORR v prvním čtvrtletí několik významných zakázek v tomto sektoru. Patří mezi ně čtvrť Garstedt se 198 byty v německém Norderstedtu a 146 bytů pro neziskové bytové sdružení WIGEBA ve Village im Dritten ve Vídni.

Růst zisku a snižování nákladů

V prvním čtvrtletí - tradičně nejslabším čtvrtletí roku v důsledku sezónních faktorů - zůstaly tržby společnosti PORR v porovnání se stejným obdobím loňského roku stabilní a dosáhly 1 275,6 milionu EUR (1-3/2023: 1 266,3 milionu EUR). Díky efektivnímu řízení dodavatelů se podařilo snížit náklady na materiál a další nakupované služby o 4,0 %. To vedlo k výraznému nárůstu provozního zisku EBIT o 14,4 % na 11,3 mil. EUR. Marže EBIT ve vztahu k tržbám tak činila 0,9 %. Kromě toho společnost PORR téměř zdvojnásobila zisk před zdaněním (EBT) ze 4,5 milionu EUR na 8,0 milionu EUR, přičemž marže EBT ve vztahu k výrobním výkonům vzrostla na 0,6 %.

Optimalizovaná kapitálová struktura

Struktura rozvahy společnosti PORR byla rovněž robustní: celková aktiva k 31. březnu 2024 ve výši 4 146 milionů EUR zůstala oproti konci předchozího roku téměř nezměněna. Vlastní kapitál poklesl o 5,2 % na 815 milionů EUR (k 31. prosinci 2023: 860 milionů EUR), což však bylo způsobeno výhradně předčasným splacením práv na účast na zisku v nominální hodnotě 40,0 mil. EUR a splátkami úroků z hybridního kapitálu. Podíl vlastního kapitálu tak činil 19,7 %, což představuje výrazný nárůst o 0,5 p.b. ve srovnání se stejným datem loňského roku (31. března 2023: 19,2 %).

Vzhledem ke snížení nárůstu pracovního kapitálu se peněžní tok z provozní činnosti oproti předchozímu roku výrazně zvýšil o 59,8 milionu EUR a dosáhl celkové výše -20,6 milionu EUR. Celkově se volný peněžní tok dokonce zlepšil o 36,7 % na -76,3 milionu EUR. K 31. březnu 2024 činila hotovost a peněžní ekvivalenty společnosti PORR 478,3 milionu EUR, zatímco likvidní rezerva činila 883,6 milionu EUR.

Výhled do roku 2024

Hospodářský růst zůstává celkově utlumený, což se projevuje i ve stavebnictví V letošním roce budou i nadále převládat trendy, jako je dobrý vývoj v inženýrském a infrastrukturním stavitelství, rušný sektor bytové výstavby a solidní poptávka v průmyslové výstavbě. Významným impulsem pro stavebnictví jsou projekty související s ekologickou transformací a energetickou přeměnou. "Díky naší strategii Green and Lean máme v této oblasti ideální pozici," uvedl CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss. Vidí důvod k optimismu: "Očekáváme, že v průběhu roku dojde k oživení průmyslu, mimo jiné díky očekávanému snížení úrokových sazeb a probíhajícím podpůrným opatřením z Evropského nástroje pro obnovu a odolnost."

Na základě vysokého objemu nevyřízených objednávek ve výši 8 439 mil. EUR Výkonná rada nadále předpokládá mírný nárůst produkce v roce 2024. Současně očekává zvýšení provozního výsledku.

Posouzení toho, jak se bude podnikání vyvíjet, vychází z aktuálních cílů v jednotlivých odvětvích a z příležitostí a rizik, které se na příslušných trzích objevují. Pokud by se geopolitická situace vyostřila, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její obchodní aktivity. Jakékoli hodnocení hospodářského vývoje je proto zatíženo prognostickými riziky.

Přehled všech faktů a čísel

Klíčové údaje (v milionech EUR)

 

1-3/2024 

 

% ∆ 

 

1-3/2023 

Produkce1

 

1.323 

 

4,1 % 

 

1.271 

Průměrný počet zaměstnanců

 

20.069 

 

3,5 % 

 

19.383 

Počet nevyřízených objednávek

 

8.439 

 

2,8 % 

 

8.211 

Příchozí objednávky

 

1.311 

 

2,6 % 

 

1.278 

Obrat

 

1.275,6  

 

0,7 % 

 

1.266,3 

EBITDA 

 

60,2 

 

11,4 % 

 

54,0 

EBIT 

 

11,3 

 

14,4 % 

 

9,9 

EBT 

 

8,0 

 

78,8 % 

 

4,5 

Zisk za období

 

6,0 

 

> 100,0 % 

 

2,6 

Rozvaha a klíčové finanční údaje (v milionech EUR)

 

31.03.2024 

 

% ∆ 

 

31.03.2023 

Bilanční úhrn

 

4.146 

 

0,2 % 

 

4.139 

Vlastní kapitál

 

815 

 

2,5 % 

 

795 

Podíl vlastního kapitálu

 

19,7 % 

 

0,5 PP 

 

19,2 % 

Čistý dluh

 

107 

 

7,4 % 

 

100 

1   Produkce odpovídá produkci všech společností a společných podniků (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, poměrných nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

Všechny klíčové údaje jsou zaokrouhleny tak, aby byly zachovány celkové hodnoty. Absolutní změny jsou vypočteny ze zaokrouhlených hodnot, relativní změny (v procentech) jsou vypočteny z přesných hodnot.

Tiskovou zprávu naleznete zde v newsroomu PORR. Průběžnou zprávu za první čtvrtletí roku 2024 si můžete stáhnout zde.

V případě dotazů se obraťte na:

Karl-Heinz Strauss 
CEO 
PORR AG 
T +43 50 626 1001 
comms@porr-group.com 

Klemens Eiter 
CFO 
PORR AG 
T +43 50 626 1004 
comms@porr-group.com 

Kontakt pro tisk:

Melanie Manner 
Pressesprecherin  
PORR AG 
T +43 50 626 5867 
comms@porr-group.com 

Kontakt pro vztahy s investory:

Lisa Galuska 
Head of Investor Relations 
PORR AG 
T +43 50 626 1765 
ir@porr-group.com 

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí