Skip to content
Informace pro tisk

PORR: uspokojivé plus v prvním pololetí

  • Zakázkové krytí ve výši téměř 9 mld. eur (11,7 %) dosáhlo rekordní úrovně
  • Nárůst objemu výroby o 9,1% na částku přesahující 3 mld. eur
  • Zvýšení počtu přijatých zakázek o 25 %
  • Nárůst hospodářského výsledku před zdaněním na 27,5 mil eur (+24,6 %)
  • Potvrzení prognózy na rok 2023
    • o Objem výroby mezi 6,5 – 6,7 mld. eur
    • o Další zvýšení hospodářského výsledku

Vídeň, 28.08.2023 – široké portfolio stavební výroby umožnilo společnosti PORR dosáhnout v první polovině roku 2023 významného nárůstu objemu výroby. I přes složité podmínky na trhu po celém světě se jí podařilo dosáhnout hospodářského výsledku před zdaněním (EBT) ve výši 27,5 mil. eur a kromě toho si zajistila realizaci mnoha nových velkých a lukrativních projektů. Prognóza společnosti PORR na rok 2023 se potvrdila.

„V prvním pololetí jsme získali objednávky na celou řadu velkých, zajímavých projektů. Počet přijatých zakázek se v porovnání s loňským rokem zvýšil o značných 25 %“ konstatoval s upokojením Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Zároveň jsme dokázali udržet v šachu i náklady a dosáhli přiměřeného hospodářského výsledku.“ K novým zakázkám patří například úsek H53 Brennerského úpatního tunelu, výstavba nemocnice v polské Vratislavi (Wroclaw) s užitnou plochou 100.000 m2, projekt z oblasti infrastruktury – SuedLink výstavba tunelu pod Labem a výstavba větrných elektráren o celkovém výkonu 4 gigawatty. Celkový objem zakázek přijatých za první půlrok dosáhl částky 3,8 mld. eur.

Rovněž se zvýšil objem zakázek (o +11,7 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2022) a poprvé překročil hranici 9 mld. eur. Společnost PORR dosáhla objemu výroby ve výši 3.017 mil. eur, což je nárůst oproti stejnému období loňského roku o 9,01 %. Zvláště silný růst zaznamenalo podnikání v Polsku a Rumunsku, kde se objem výroby zvýšil o více než 40 %. Potěšitelné navýšení jsme zaznamenali rovněž v oblasti výstavby železniční infrastruktury v Rakousku. PORR se soustředí především na svých 7 evropských domácích trhů. Největším trhem pro něj zůstává Rakousko s podílem 44,8 %

Solidní výsledky v oblasti financí

Zvýšení cenové hladiny na celém světě vedlo i ve společnosti PORR k výraznému zvýšení obratu a nákladů. Proto společnost PORR dosáhla v prvním pololetí 2023 výnosu ve výši 2.891,1 mil. eur, tedy o 11,4 % více než v předchozím roce 2022. Na straně nákladů jsme zaznamenali výrazný nárůst především u nakupovaných služeb.

Celkově však byl nárůst nákladů nižší než nárůst obratu. Společnost PORR tak dosáhla zlepšení svých hospodářských výsledků (EBITDA) o 8,7 %, tedy o částku ve výši 136,7 mil. eur. Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) vzrostl o 24,6 % na částku 27,5 mil. eur. Z toho vychází s ohledem na objem výroby obchodní marže EBT ve výši 0,9 % (v roce 2022: 0,8 %).

Stabilní struktura kapitálu

Celkový bilanční úhrn společnosti PORR činil k rozhodnému dni 30. června 2023  4.279 mil. eur, hodnotu z loňského roky tedy překročil o 6,1 % (k 30. červnu 2022: 4.034,7 mil. eur). Zároveň došlo k navýšení vlastního kapitálu o 6,5 % na 790,0 mil. eur (k 30. červnu 2022: 742,1 mil. eur). Navzdory rozšíření bilanční sumy zůstal poměr vlastního kapitálu téměř beze změny na 18,5 % (k 30. červnu 2022  18,4 %).

V důsledku sezónních faktorů vzrostl čistý dluh na částku 224,4 mil. eur (k 31. prosinci 2022: -59 mil. eur). Ve srovnání s 30. červnem 2022 došlo k navýšení především v důsledku úprav cenového indexu leasingových závazků o 13,1 % (k 30. červnu 2022 198,4 mil. eur). Likvidní prostředky zůstávají do značné míry v konstantní výši 451,5 mil. eur (k 30.červnu 2022 461,9 mil. eur), zatímco likvidní rezerva ve srovnání s loňským rokem mírně vzrostla na částku přibližně 800 mil. eur.

Potvrzení prognózy na rok 2023

Světové hospodářství stojí na prahu fáze oživení, inflace však zůstává vysoká, a to jak z hlediska nákladů tak z hlediska obratu. Nicméně je na většině domácích trhů společnosti PORR očekáván další růst v oblasti stavebnictví. Hospodářské oživení mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců spolu se zmírněním růstu nákladů na energie mají pozitivní vliv. Hnací silou růstu ve stavebnictví budou i ve druhé polovině letošního roku projekty z oblasti infrastruktury a inženýrské stavby. Stabilní rozvoj v oblasti pozemního stavitelství zajišťují projekty průmyslových staveb.

Naplněné knihy objednávek a aktuální růst objemu výroby znamenají pro PORR, že je na druhou polovinu roku skvěle připraven. Za těchto podmínek předpokládá představenstvo v rozpočtovém roce 2023 objem výroby v rozmezí od 6,5 do 6,7 mld. eur a další nárůst hospodářského výsledku.

Posouzení dalšího průběhu podnikání vychází z aktuálních cílů jednotlivých divizí a z příležitostí a rizik, která na příslušných trzích vznikají. Geopolitická situace se sice v poslední době poněkud stabilizovala, pokud by však znovu došlo ke zhoršení situace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo pokud by se opět přiostřila situace v zásobování energiemi, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její obchodní činnost. Jakýkoli odhad ekonomického vývoje je proto spojen s rizikem prognózy.

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. eur)

1-6/2023

% ∆

1-6/2022

Objem výroby1

3.017

9,1 %

2.766

Průměrný počet zaměstnaců

20.135

-0,2 %

20.181

Zakázkové krytí2

8.995

11,7 %

8.049

Přijaté zakázky2

3.808

25,0 %

3.046

Obrat

2.891,1

11,4 %

2.595,9

EBITDA

136,7

8,7 %

125,8

EBT

27,5

24,6 %

22,1

Hospodářský výsledek za dané období

18,6

19,1 %

15,6

Bilance a finanční ukazatele (v mil.eur.)


30.6.2023


% ∆


30.6.2022

Bilanční úhrn

4.280

6,1 %

4.035

Vlastní kapitál

790

6,5 %

742

Podíl vlastního kapitálu

18,5 %

0,1 PP

18,4 %

Dluh netto3

224

13,1 %

198

Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

Informaci pro tisk najdete v PORR Newsroom zde. Výkaz hospodaření ve 1. pololetí 2023 si můžete stáhnout zde.

S vašimi dotazy se, prosím, obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí